Skip to content

Ontwikkellocaties Tantalusstraat Boreasplein en Laviniastraat

Ontwerpen

Hieronder staat een overzicht van de stedenbouwkundige en architectonische eisen en richtlijnen, dat aan projectontwikkelaars meegegeven wordt bij de uitvraag voor de ontwikkeling van een deel van de kavels in Homeruskwartier. 

Uitgifteprocedure

We gaan een aantal kleinere projectontwikkelaars uitnodigen om zich in te schrijven voor de ontwikkeling van de kavels. Via loting worden vervolgens 2 partijen geselecteerd, die beiden een schetsplan indienen. Een selectiecommissie van de gemeente zal het definitieve plan kiezen. Over de ingediende schetsplannen en de keuze van de selectiecommissie houden wij u graag op de hoogte via deze website.

 

Planning

Volgens planning zijn in juni 2019 de schetsplannen bekend en wordt een selectie bepaald voor de verdere uitwerking. Vervolgens wordt met de betreffende partij een overeenkomst gesloten om de kavels te ontwikkelen.