Skip to content

Ontwikkellocaties Tantalusstraat Boreasplein en Laviniastraat

Ontwerpen (september 2019)

Ingediende schetsontwerpen

Hieronder staan de schetsontwerpen die per locatie zijn ingediend: 

Een selectiecommissie van de gemeente zal per locatie een schetsplan kiezen voor de verdere uitwerking.

Planning

Volgens planning zijn nu de schetsplannen bekend en wordt begin oktober door de beoordelingscommissie per locatie een plan geselecteerd voor de verdere uitwerking. Vervolgens wordt met de betreffende partij een overeenkomst gesloten om de kavels te ontwikkelen.

Uitvraag (mei 2019)

Hieronder staat een overzicht van de stedenbouwkundige en architectonische eisen en richtlijnen, dat aan projectontwikkelaars meegegeven werd bij de uitvraag voor de ontwikkeling van een deel van de kavels in Homeruskwartier. 

Uitgifteprocedure

We hebben een aantal kleinere projectontwikkelaars uitgenodigd om zich in te schrijven voor de ontwikkeling van de kavels. Via loting werden vervolgens 2 partijen geselecteerd, die beiden een schetsplan indienden. Een selectiecommissie van de gemeente zal het definitieve plan kiezen. Over de ingediende schetsplannen en de keuze van de selectiecommissie houden wij u graag op de hoogte via deze website.