Supermarkt Homeruskwartier Centrum

September 2018

De plannen zijn na de bekendmaking van de aanbesteding verder uitgewerkt en de omgevingsvergunning is aangevraagd. Begin 2019 maakt de gemeente de locatie bouwrijp zodat naar verwachting de bouw kan starten in de eerste helft van 2019.

Nieuwe supermarkt in Homeruskwartier Almere Poort wordt PLUS

31 januari 2018

De gemeente Almere gunt de ontwikkeling van een buurtsupermarkt in Homeruskwartier in Almere Poort aan PLUS Vastgoed B.V. Dit nadat meerdere partijen een bieding hebben gedaan. De gemeente beoordeelde de plannen op de criteria prijs, kwaliteit en op het feit of het een nog niet aanwezige formule is in Poort. De komst van een supermarkt naast de Homerusmarkt is een sterke wens van de lokale ondernemers en de bewoners.

De gemeente Almere gunt de ontwikkeling van een buurtsupermarkt in Homeruskwartier in Almere Poort aan PLUS Vastgoed B.V. Dit nadat meerdere partijen een bieding hebben gedaan. De gemeente beoordeelde de plannen op de criteria prijs, kwaliteit en op het feit of het een nog niet aanwezige formule is in Poort. De komst van een supermarkt naast de Homerusmarkt is een sterke wens van de locale ondernemers en de bewoners.

PLUS heeft als onderdeel van de beste bieding ook een duurzaam en aantrekkelijk bouwplan ingediend, waarin de synergie met de Homerusmarkt wordt gezocht door de entrees tegenover elkaar te realiseren. Door een pleinfunctie te creëren in het tussenliggende gebied wil PLUS uitwisseling van klanten stimuleren en een aangename verblijfsplek scheppen binnen de wijk. Daarnaast staat PLUS bekend als een lokaal betrokken winkelformule die het assortiment aanpast op de lokale behoeften. De verdure planuitwerking vindt in 2018 plaats, net als de start van de uitvoeringswerkzaamheden. De supermarkt opent daarmee medio 2019 haar deuren en zal circa 1.500 vierkante meter omvatten inclusief een inpandige ruimte voor het laden en lossen. Parallel aan de ontwikkeling van de supermarkt zal de gemeente het openbaar gebied rondom de Homerusmarkt aanleggen met groen en ruime parkeervoorzieningen. De parkeervoorzieningen rondom de supermarkt en de overige winkels kunnen ook door de school en omwonenden gebruikt worden.

In de aanbesteding heeft naast het financiële bod de nadruk gelegen op de kwaliteit van het bouwplan, met als onderdeel daarvan, het optimaal laten profiteren van de Homerusmarkt van de te verwachten klantenstromen. Ook konden nieuwe, nog niet in Almere Poort aanwezige supermarktformules, extra punten vergaren in de beoordeling. Dit om de diversiteit in het aanbod van dagelijkse producten te vergroten binnen het stadsdeel.

28 augustus 2017
De aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling van de buurtsupermarkt aan het Homerusplein is gestart. Eind 2017 beoordeelt de gemeente de kandidaten en maakt de winnaar bekend.  In 2018 verwacht de gemeente de planvorming en de start van de bouw. De opening van de supermarkt kan dan naar verwachting plaatsvinden in 2019.

19 juli 2017
Almere Poort is volop in ontwikkeling. Nu de bouw weer aantrekt en het aantal inwoners in het stadsdeel verder groeit, neemt de vraag naar winkelvoorzieningen toe. Ook het veranderende aankoopgedrag van de consument door online aankopen speelt een rol.  Dit vraagt om duidelijkheid over de  dagelijkse  winkelstructuur in Almere Poort. Uit onderzoek van het bureau CityWorks blijkt dat bij de komst van het in de toekomst geplande stadsdeelcentrum in Olympiakwartier Oost naast de supermarkt in Columbuskwartier, slechts beperkt marktruimte is voor extra supermarkten in Almere Poort. De gemeente Almere  volgt in grote lijnen het advies en wil naast een volwaardig stadsdeelwinkelcentrum in Olympiakwartier Oost de ontwikkeling van buurtsupermarkten  in Homeruskwartier en Duin mogelijk maken. 

Supermarkt Homeruskwartier een stap dichterbij
Nu er een onderzoek naar het gewenste eindbeeld van de dagelijkse  winkelstructuur in Almere Poort is uitgevoerd  worden de voorbereidingen voor de aanbesteding afgerond om de buurtsupermarkt in Homeruskwartier in Almere Poort mogelijk te maken. Na de zomer van 2017 start de procedure. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de sterke wens van zowel de ondernemers als de bewoners in Homeruskwartier. De komst van een  supermarkt is een volgende belangrijke stap in de voltooiing van de wijk.