Achillesstraat

Sinds de openstelling van de Achillesstraat in het Cascadepark wordt de Achillesstraat en de Duitslandstraat door de gebruikers als onveilig ervaren. Het was geruime tijd een bouwweg. Daarnaast werd de straat steeds drukker met fietsverkeer en autoverkeer. Dit leidde met name in de ochtendspits tot onveilige situaties.  De gemeente heeft in november 2016 toegezegd dat er een vrijliggend fietspad wordt aangelegd op de route Achillesstraat - Duitslandstraat. Om de veiligheid op korte termijn te verbeteren, zijn begin 2017 een aantal tijdelijke maatregelen uitgevoerd. Er is een ontwerpproces gestart voor het vrijliggende fietspad waarbij de omgeving nadrukkelijk heeft meegewerkt aan het ontwerp voor de inpassing van het fietspad.

Van ontwerp naar uitvoering

Tijdens de informatieavond van 18 april 2017 is de aanwezigen gevraagd zitting te nemen in de werkgroep om samen met de gemeente te komen tot een ontwerp. In totaal hebben 13 bewoners zich aangemeld voor de werkgroep. Met de werkgroep zijn in totaal 3 werksessies georganiseerd. In de laatste sessie zijn wij gekomen tot een gezamenlijk ontwerp.

Op 3 april 2018 is op de algemene informatieavond van Almere Poort het concept inrichtingsplan gepresenteerd. Hierin is het ontwerp technisch uitgewerkt dat nodig is om het fietspad te kunnen aanleggen. Inmiddels zijn de laatste technische onderdelen gereed en vastgelegd in het definitieve inrichtingsplan.

Het definitieve ontwerp van het nieuwe vrijliggende fietspad is gepresenteerd tijdens de laatste informatiebijeenkomst op 15 mei 2018. Deskundigen waren aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. De aanleg van het fietspad kan helaas pas in het voorjaar van 2019 starten, wegens een lange levertijd bij de leverancier van de bruggen. Bekijk hieronder het ontwerp.