Zuiderduin

Zuiderduin is een deelwijk in de wijk Duin in Almere Poort. Vanaf 2014 tot en met 2017 zijn hier koop- en huurwoningen gebouwd in het kenmerkende duinlandschap.

ZuiderDUIN Almere wint NEPROM-prijs

Tijdens de Dag van de Projectontwikkeling op 18 mei 2017 maakte de vereniging van projectontwikkelaars NEPROM bekend dat de prijs voor de locatieontwikkeling 2017 is gewonnen door ZuiderDUIN in Almere Poort. De prijs wordt uitgereikt aan overheden en marktpartijen die door goede samenwerking een hoogwaardig project hebben gerealiseerd. De winnende locatieontwikkeling, ZuiderDUIN, betreft een samenwerking tussen de gemeente Almere en Amvest. Amvest is fondsmanager van woningbeleggingsfondsen en ontwikkelaar van woningen, woongebieden en zorgvastgoed in Nederland.

Positieve houdgreep tussen gemeente en Amvest
De jury benadrukt de sterke identiteit van ZuiderDUIN en het onderscheidende woonmilieu dat is ontwikkeld. ‘Het landschap als ultieme drager voor de ontwikkeling, met respect voor het gegroeide bos in combinatie met een ‘man made’ omgeving die een nieuwe laag toevoegt aan de historische inpoldering. Zo leidt het innovatief en conceptueel denken in een uitbreidingsgebied hier echt tot iets extra’s. De gemeentelijke uitvraag was strak omlijnd, maar liet bewust ook de nodige zaken los. Overheid en markt houden elkaar daarmee langjarig in een ‘positieve houdgreep’. Bovendien zijn toekomstige bewoners nauw bij het project betrokken en als ‘ambassadeur’ ingezet. Vanaf het eerste begin is ingezet op het bouwen van een community’, aldus het juryrapport.

De jury benadrukt dat ook de andere genomineerde projecten: Handelskade (Nijmegen), Wijnhavenkwartier (Den Haag), OV-Terminal Breda (Breda) en Buiksloterham Kavel 21 (Amsterdam) goede voorbeelden zijn van hoogwaardige locatieontwikkelingen die aansluiten bij de opgaven van deze tijd. In totaal waren er 18 inzendingen.