Kreekbos Zuid

Bewoners denken mee over de plannen voor Kreekbos Zuid

Kreekbos Zuid is onderdeel van het totaalplan DUIN.  In DUIN staat het wonen in het landschap van duinen en bos met het strand dichtbij, centraal. Met de ontwikkeling van  dit deelgebied werken Amvest en de gemeente Almere verder aan het afmaken van deze populaire wijk. Bewoners van het aangrenzende deelgebied Zuiderduin hebben in een klankbordgroep meegedacht en hebben Amvest geadviseerd over de planvorming van Kreekbos Zuid. Bewoners, Amvest en gemeente zijn gezamenlijk van mening dat de kwaliteit van Kreekbos Zuid behouden moet blijven. Hierin staat ook het zicht op het bos vanuit Zuiderduin. Via de Facebookpagina van de bewonersvereniging zijn alle bewoners over de uitkomst geïnformeerd. Met de klankbordgroep is ook een verkavelingsplan uitgewerkt. 

Kreekbos Zuid in het ontwikkelingsplan Duin

Kreekbos Zuid heeft een oppervlak van circa 13,9 hectare. In het onderstaande kaartje is de begrenzing van het Kreekbos zuid indicatief weergegeven. Tussen Amvest en de gemeente is een aantal (ruimtelijke) afspraken gemaakt over de ontwikkeling / eindsituatie van het Kreekbos Zuid. Deze afspraken zijn op hoofdlijnen als volgt:

  • Uitgeefbaar oppervlak: circa 2,6 hectare (19%);
  • Hoeveelheid bos in eindsituatie: circa 8 hectare (58%)
  • Hoeveelheid water in eindsituatie: circa 0,9 hectare (7%)
  • Het resterend oppervlak wordt ingevuld met paden, wegen, parkeerplaatsen, reserveringen voor kabels en leidingen, groenstroken en bermen.

In het ontwikkelingsplan DUIN van 2011 is voor het Kreekbos Zuid een indicatief programma genoemd van circa 60 grote kavels van elk circa 450 m2. Op basis van de huidige inzichten en marktsituatie wordt het woningbouwprogramma meer gedifferentieerd waardoor de locatie bereikbaar wordt voor een grotere doelgroep (vrije sector koop en huur). Op basis van de huidige inzichten zullen er circa 90 eengezinswoningen (met een gemiddeld kleiner kaveloppervlak) in het gebied worden gerealiseerd. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om een kleinschalig zorgcentrum in het gebied te ontwikkelen. Het totaal uitgeefbaar oppervlak blijft ongewijzigd.