Initiatieven Cascadepark

Het Cascadepark gonst van de activiteit!

In het Cascadepark kun je actief zijn, ontmoeten en ontspannen. In het park worden verschillende activiteiten en projecten door buurtbewoners en gemeente Almere uitgevoerd.  

Kamers in het Cascadepark

In het Cascadepark loopt de Groene Slinger van ongeveer honderd meter breed, met over de hele lengte van het park ‘kamers’. Deze kamers zijn lege ruimtes in het park binnen de bomenrijen waar door de buurtbewoners en de gemeente samen invulling aan gegeven kan worden.

Randen van het park

Mogen we in het gras bollen of bloemen planten? Wat is er mogelijk in de randen van het park? Deze vragen worden regelmatig gesteld. In bepaalde gebieden langs het Cascadepad kan in samenspraak beplanting komen. Er is wel een aantal spelregels waar je rekening mee moet houden. De verschillende doorkijken moeten behouden blijven om vanaf de randen van het park zicht te houden op de open ruimte binnen de kamers. Ook de hoogte van de beplanting is beperkt, het is niet de bedoeling dat een dichte wand met begroeiing het uitzicht van de bewoners aan het park beperkt. Heb je ideeën voor leuke beplanting? Dan maken we samen plannen hiervoor.

Bestaande bomen planten

Het duurt best lang voordat de geplante bomen in het Cascadepark groot zijn. Daar komt veel geduld aan te pas. Maar kunnen er ook grote bomen komen in het park? Ja, dat kan! De boombasis van het park is eenduidig. Eén zelfde soort bomen zorgt voor een monumentale structuur. Binnen de kamers is ruimte voor andere boomsoorten en grote bomen. Elders in de stad komen, door bijvoorbeeld werkzaamheden, bomen vrij. Het zou fantastisch zijn als die bomen hier in het Cascadepark een nieuwe plek krijgen. Laten we kijken hoe en welke bomen we naar Cascadepark kunnen halen.

Wenspoort 

De Wenspoort is ter gelegenheid van de opening van het station door KindercASLa neergezet; een groet voor mensen die naar Poort komen en de mensen die naar elders gaan. In Parijs, Venetië en Keulen hangen geliefden hun hangslotjes aan bruggen als blijk van eeuwige liefde en trouw. In Almere kan ieder zijn wensslot aan de Wenspoort hangen. Nadat de Wenspoort op Valentijnsdag 2013 het middelpunt was van de bekende én de onbekende liefde is het in de maanden erna in de vergetelheid geraakt. Kunstenares Mira Ticheler merkte dit op en heeft er samen met KindercASLa en bewoners van Poort voor gezorgd dat de Wenspoort nu haar definitieve bestemming heeft gekregen op het pad naar het moestuin-labyrint in het Cascadepark. 

Natuurlijk spelen 

Klimmen, klauteren, sluipen, onderzoeken, verzamelen en vooral genieten van de natuur. Samen bouwen aan een plek met talloze mogelijkheden voor natuurlijk en avontuurlijk spelen en leren. Op deze plek kan dat. Met jou, als bewoner, en Stad en Natuur als onze partner, hebben we een goede basis om na te denken over hoe we dat gaan doen. Wil je meedenken over deze leuke plek in het park? Laat het ons weten. Dan gaan we samen om tafel om plannen te maken voor een natuurlijke speelplaats. Het leuke is dat we niet meteen groots uit hoeven te pakken. Maar vooral klein kunnen beginnen. Een hut van wilgentenen, liggende boomstammetjes of geurende bloemen zijn al een begin en zal als ‘spin off’ werken voor meer activiteiten of speelelementen. Bij het inrichten van deze natuurspeelplaats speelt veiligheid natuurlijk een rol en we houden dan ook rekening met de regels die gelden voor veiligheid in de openbare ruimte. 

Moestuin en labyrint 

Langzaamaan ontstaat hier een tuin binnen het park. Haag en hek beschermen de tuin tegen vraatzucht van konijnen en vernieling. In de tuin kan iedere omwonende eigen planten kweken, er staat een waterpomp en gereedschap ligt in de container op de parkeerplaats. Meestal wordt door vrijwilligers onderhoud gedaan op zaterdagochtend om tien uur, je bent hierbij van harte welkom. De wandelroute door de tuin is naar voorbeeld van een labyrint in de kathedraal van Chartres. De kosten voor de aanleg van de tuin zijn betaald door  woningbouwvereniging Ymere, de pomp is betaald door het Waterschap. Het werk wordt gedaan door vrijwilligers met bijzondere hulp van Pieter en Klazien ter Veen.

Playground 

De werkzaamheden voor de aanleg van de playground zijn in volle gang en verlopen voorspoedig. Naar alle verwachting is de feestelijke opening half november. 

Dierenweide 

De dierenweide is transparant en krijgt een oppervlakte van ongeveer 3000 m2 en heeft straks leuke kleine dieren, zoals kippen, geiten, zwijntjes en pony’s. Tussen de dierenvelden lopen paden. Er komen volwassen bomen, landelijke, houten hekwerken, her en der verspreid tuinen en wellicht een kleine theetuin. Kinderen brengen we hierdoor dichter bij de natuur. De dierenweide verbindt, ook als het gaat om onderwijs, het bij elkaar brengen van jong en oud. De dierenweide wordt ingericht achter de BSO van Kinder Centrum Almere. Dit jaar worden de plannen voor de dierenweide verder uitgewerkt.

Facebook Ons Cascadepark 

‘Ons Cascadepark’ is een informatie- en ideeënplatform over het Cascadepark. Opgezet door en voor buurtbewoners die leuke activiteiten in het park organiseren en ideeën tot uitvoer willen brengen. Via Facebook blijf je op de hoogte van alle dingen die er in het park gebeuren, zoals de aanleg van de playground, maar ook als er bijvoorbeeld een brug is afgesloten. Ons Cascadepark organiseert veel kleinschalige evenementen en projecten in het park, zoals de lampionnen-optocht met Sint Maarten, een kerstboom in het park en boomplantdag. Hieronder vind je nog drie voorbeelden.

Bloembollen en voorjaarsbloemen 

Een park dat in het voorjaar begint met bloei en kleur, dat wilde een aantal omwonenden graag. In het najaar van 2012 hebben zij rode en gele tulpen gepoot op verschillende mooie plekken in het park. In het afgelopen najaar zijn daar nog eens sneeuwklokjes, anemonen en hyacinten aan toegevoegd. Dit najaar komen er nog meer bloembollen bij. Zo wordt wandelen in het park steeds mooier.

Sleeheuvel 

Afgelopen najaar vroegen 300 kinderen uit Poort met een tekeningenactie een sleeheuvel aan de gemeente. Deze komt er nu, bij de playground! Bovenop de sleeheuvel heb je prachtig uitzicht over de playground en natuurlijk de rest van het park. Er is een super-‘glijbaan’ met hobbels voor de waaghalzen en voor de voorzichtige sleeër bieden de kleinere hoogtes ook een fantastisch Sneeuwspektakel. In de winter van 2014-2015 zijn we er klaar voor; laat de sneeuw dan maar komen! 

Rosarium 

In januari kwamen een paar duizend rozenstruiken beschikbaar nadat een kwekerij in Almere Buiten failliet was gegaan. Een groep bewoners is met man en macht aan de slag gegaan om de rozen een tweede leven te geven in het park. De gemeente omarmde dit spontane initiatief door de grond plantklaar te maken en zandpaden aan te leggen. Nu, vier maanden later, staan alle struiken vol in het blad en verschijnen de eerste rozen. Komend jaar wordt het pad verhard en komen er banken. Er worden delen ingezaaid met zonnebloemen en maïs, er is ruimte voor kunst en misschien nog wel een speeltoestel. Natuurlijk is alle hulp welkom. Trek wat onkruid uit de grond of struin gewoon eens rond. 

Ideeën en vragen 

Heb je ideeën voor het Cascadepark of vragen? Stuur dan een e-mail naar stichtingcascadepark@gmail.com of info@almere.nl. Neem ook eens een kijkje op de Facebook-pagina van Ons Cascadepark

Graag tot ziens in het Cascadepark!