Ahmadiyya moskee

Almere Poort krijgt Ahmadiyya moskee

Op 11 december heeft de Ahmadiyya gemeenschap een koopovereenkomst getekend voor een kavel in Cascadepark Oost in Almere Poort. In dit park krijgen onder andere kantoren, maatschappelijke voorzieningen en woningen een plek. De gemeente Almere vindt het belangrijk dat maatschappelijke voorzieningen als deze tot stand komen. Almere wil graag een complete stad worden en bij een complete stad hoort ook een compleet aanbod van religieuze voorzieningen.

De moskee wordt gebouwd door de Ahmadiyya gemeenschap. Dit is een stroming binnen de Islam. De gemeenschap heeft vestigingen in bijna alle landen in de wereld. In Nederland bestaat de Ahmadiyya Moslim Djamaat in georganiseerd verband sinds 1947 en er zijn ongeveer 1500 Ahmadi-moslims. In Den Haag bevindt zich al een vestiging van deze gemeenschap.

Ahmadiyya Moskee

De moskee krijgt ongeveer een omvang van 275 m2 en biedt ruimte aan maximaal 100 bidplaatsen. De moskee krijgt een minaret, maar er wordt geen oproep tot gebed gedaan. In Nederland is het zo geregeld dat er alleen binnen de moskee tot gebed wordt opgeroepen. De moskee komt op een kavel van ongeveer 1.600 m, de bezoekers parkeren hun auto’s op dit terrein. Hiervoor worden voldoende parkeerplaatsen aangelegd.

Procedure

Na het tekenen van de koopovereenkomst levert de Ahmadiyya gemeenschap haar definitieve bouwplannen in bij de gemeente en vraagt vervolgens een omgevingsvergunning aan. Het ontwerp wordt dan beoordeeld op onder andere bouwtechnische en welstandseisen. Vervolgens wordt het (goedgekeurde) plan zes weken ter visie gelegd. Een ieder kan dan zienswijzen aantekenen tegen het ontwerp omgevingsvergunning. Daarna wordt de omgevingsvergunning verleend met inachtneming van de ingediende zienswijzen. Tegen de verleende vergunning is beroep mogelijk.

Naar boven