Cascadepark

Cascadepark als etalage van duurzaamheid

Het Klokhuis
Het Klokhuis

Het Cascadepark moet een voorbeeldig stadspark worden, aangenaam en duurzaam in aanleg, gebruik en beheer. Met passende woningbouw.

De ambitie is om het Cascadepark in te richten als ‘etalage van duurzaamheid’: een inspirerend voorbeeld op het gebied van ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Het Cascadepark kent een westelijk deel met voornamelijk woonlocaties en een oostelijk deel met voornamelijk werklocaties. Beide delen zijn gescheiden door de Flevospoorlijn. Het Cascadepark is nadrukkelijk ook bedoeld als een echt gebruikspark; een opvallende en levendige groene ‘ader’ met uiteenlopende functies voor de bewoners van Almere Poort. Het park is ingericht met diverse 'kamers', ingevuld met bijvoorbeeld een boomgaard, vlindertuin en spelen.

Cascadepark West

Cascadepark West strekt zich uit over een lengte van anderhalve kilometer - van Pampushout in het noordwesten tot de Flevospoorlijn in het zuidoosten - en beslaat een oppervlakte van ongeveer 25 hectare. Het park verbindt de Pampushout en de Ecozone. Het langgerekte park is herkenbaar aan de ‘Groene Slinger’; een honderd meter brede strook met bomen, speel- en picknickweiden en brede paden voor wandelaars, fietsers, skaters en joggers, omzoomd door water. Er is ruimte voor kunst en voor kleine manifestaties. Verspreid door het park is er ruimte voor bijzondere (woon)bebouwing.

Naar boven

Cascadepark Oost

Cascadepark Oost was grotendeels bestemd als werklocatie, in een campusachtige setting met kantoren in een doorlopend parklandschap. Door de veranderingen in de markt in dit gebied samengetrokken bij het nieuw te ontwikkelen woongebied Europakwartier Oost II dat valt onder het ontwikkelingsplan Almere Poort Stadstuinen. Hier zullen zo'n 1200 woningen komen. Het gebied is extra opgehoogd en er zijn bomen geplant zodat de lijnen van het Cascadepark worden gevolgd. In dat gebied staat nu al International School Almere en er is een moskee in aanbouw. Ter hoogte van de Elementendreef staat het Aeres VMBO Almere. Dat is een kleine vmbo-groenschool met brede uitstroommogelijkheden. Daar tussenin komt veelal grondgebonden woningbouw.

Naar boven

Meer informatie

Informatie vergunningen

Blijf op de hoogte over vergunningen die zijn aangevraagd of afgegeven via de vergunningenapp OmgevingsAlert Almere of de mailservice van Overheid.nl.