Skip to content

Cascadepark

Cascadepark, het stadspark van Almere Poort

Luchtfoto van het Cascadepark

Cascadepark is bedoeld en ontworpen als een gebruikspark met allerlei voorzieningen in een doorlopend parklandschap. Van speel - en sportvoorzieningen tot woningen en van educatie en voorlichting over duurzaamheid tot kleinschalige voorzieningen als een kinderdagverblijf en horeca.

Kamers in het Cascadepark

Het park biedt ruimte voor allerlei voorzieningen in kamers. Deze kamers bieden letterlijk de ruimte en vrijheid voor allerlei invullingen. Inmiddels zijn al kamers gevuld met het Klokhuis, een boomgaard, een Tiny Forest, de playground en een natuurlijke speeltuin. We zijn nog in gesprek met een aantal initiatiefnemers waaronder een dierenweide en een horecavestiging, maar we zijn ook nog op zoek naar nieuwe initiatieven.

Cascadepark West

Cascadepark West strekt zich uit over een lengte van anderhalve kilometer - van Pampushout in het noordwesten tot de Flevospoorlijn in het zuidoosten - en beslaat een oppervlakte van ongeveer 25 hectare. Het park verbindt de Pampushout en de Ecozone. Het langgerekte park is herkenbaar aan de ‘Groene Slinger’; een honderd meter brede strook met bomen, speel- en picknickweiden en brede paden voor wandelaars, fietsers, skaters en joggers, omzoomd door water. Er is ruimte voor kunst en voor kleine manifestaties. Verspreid door het park is er ruimte voor bijzondere (woon)bebouwing.

Naar boven

Denk mee over wonen, bewegen en de laatste kamers!

Een bijzonder element in het park vormen de nog te realiseren ‘parkwoningen’ in het verlengde van de in aanbouw zijnde woningen op het Achillesveld. De bebouwing maakt onderdeel uit van het park: een nieuw woonmilieu dat bijdraagt aan de levendigheid en sociale veiligheid in het park. In de uitwerking van de plannen betrekken we de bewoners. 

Het park kan nog beter gebruikt worden om actief te bewegen. De multifunctionele playground en huidige paden worden volop gebruikt. Daarnaast is er met gebruikers nagedacht over welke elementen nog kunnen worden toegevoegd. Denk aan nieuwe paden, een vlak veld voor balspelen en ook een sportmuur en zelfs een klimheuvel zijn bedacht. Denk je mee?

Wat mis je nog in het Cascadepark? Welke invulling moet de laatste kamer krijgen?

Wil je meedenken? Geef je op met vermelding van naam en een (of meer) van de thema’s wonen, bewegen of kamers via poort@almere.nl onder vermelding van Cascadepark.

Noordelijk deel Cascadepark

Voor de woningbouwplannen in het noordelijke deel van Cascadepark zijn we een participatietraject aan het opstarten. 

Op dinsdag 4 juni 2019 wordt in de Sterrenschool de tweede participatieavond gehouden over de woningbouw in dit noordelijke deel van het Cascadepark. Het nieuwe bestemmingsplan, dat nu van kracht is, is vrijwel hetzelfde als het bestemmingsplan van 2007. Daarbij gaat het om 275 woningen, de inrichting van het park, de infrastructuur en parkeervoorzieningen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij: yelouardani@almere.nl. De avond start om 19:00.

Cascadepark Oost

Cascadepark Oost was grotendeels bestemd als werklocatie, in een campusachtige setting met kantoren in een doorlopend parklandschap. Door de veranderingen in de markt in dit gebied samengetrokken bij het nieuw te ontwikkelen woongebied Europakwartier Oost II dat valt onder het ontwikkelingsplan Almere Poort Stadstuinen. Hier zullen zo'n 1200 woningen komen. Het gebied is extra opgehoogd en er zijn bomen geplant zodat de lijnen van het Cascadepark worden gevolgd. In dat gebied staat nu al International School Almere en er is een moskee in aanbouw. Ter hoogte van de Elementendreef staat het Aeres VMBO Almere. Dat is een kleine vmbo-groenschool met brede uitstroommogelijkheden. Daar tussenin komt veelal grondgebonden woningbouw.

Naar boven