Skip to content

Planning & werkwijze

De uitvoering van Stadstuinen Poort

Met Stadstuinen Poort maakt Almere het stadsdeel Almere Poort af, op een bijzondere manier! De vier deelgebieden Met de verdeling in vier deelgebieden (kwartieren) met ieder een eigen volgorde en een eigen wijze waarop de gemeente de samenwerking zoekt met marktpartijen en particulieren komt Stadstuinen Poort tot uitvoering.

Planning en werkwijze

Voor zowel Olympiakwartier West als Europakwartier Oost I werkt de gemeente Almere samen met marktpartijen waarmee in een eerdere fase reeds (prestatie) afspraken zijn gemaakt. In Europakwartier Oost I bestaat de mogelijkheid dat zodra de planvorming is afgerond er ook nog ruimte is voor andere marktpartijen. Voor Olympiakwartier Oost en Europakwartier Oost II zal de gemeente de markt nadrukkelijk uitnodigen. De gemeente Almere formuleert daarom op dit moment de uitvragen voor samenwerking met marktpartijen.

Alle gemeentelijke aanbestedingen voor marktpartijen via openbare websites

De gemeente werkt met een brede kanalisering voor de procedure van gronduitgifte voor woningbouw. Dit betekent concreet dat wij nieuwe openbare uitgifte publiceren via de meest bekende websites die hiervoor in Nederland gebruikt worden, zoals tenderned.nl en aanbestedingskalender.nl, de centrale online marktpleinen voor aanbestedingen van de Nederlandse Overheid. U kunt zich als marktpartij bij deze marktpleinen registreren, op de hoogte blijven en indien gewenst digitaal inschrijven. Dit werkt snel en maakt het aanbestedingsproces voor alle betrokken partijen eenvoudiger. De gemeente zal marktpartijen daarom niet langer meer rechtstreeks informeren.  

 

 

Interesse in particulier opdrachtgeverschap?

Almere staat bekend om de ruimte die wordt geboden aan particulier opdrachtgeverschap, al dan niet in georganiseerde vorm (collectief particulier opdrachtgeverschap). De zelfbouwkavels voor worden via de website IkbouwmijnhuisinAlmere  bekendgemaakt.

Wilt u niks missen over zelfbouwkavels in Almere? Schrijf u zich dan in voor de nieuwsbrief van IkbouwmijnhuisinAlmere.