Skip to content

De Voortuin

Uw voortuin aan de A6... Denkt u mee over het ‘visitekaartje’ van Almere?

Luchtfoto waarop het gebied van De Voortuin is aangegeven

Rijdt u net als duizenden mensen per dag via de A6 Almere binnen of verlaat u de stad? Als u uit het raam kijkt ziet u het gebied De Voortuin. Graag willen we samen met de stad dit gebied uitstraling geven, zodat De Voortuin ‘het visitekaartje’ wordt van de stad. Een gebied waar we als stad trots op zijn. 

Inspiratieworkshops

Op welke manieren kunnen we de Voortuin inrichten, wat moet er komen? Daar hadden wij uw input voor nodig. Bewoners, ondernemers, scholen, (sport)verenigingen en lokale organisaties zijn in november 2018 uitgenodigd om tijdens workshops mee te denken over De Voortuin. Tijdens de workshops werden ideeën verzameld en een brainstorm gehouden. Vanuit de ideeën is een voorkeur voor enkele bouwstenen duidelijk geworden. Van de workshops en werkwijze hebben we een verslag gemaakt, dit kunt u via het voortgangsverslag inzien.

Vervolg

De bouwstenen uit de workshops worden voorgelegd aan de vakspecialisten van de gemeente. Hun ideeën, samen met de ideeën uit de workshops worden door stedenbouwkundigen verder uitgewerkt tot scenario's en varianten. De uitkomsten hiervan worden op een volgende bijeenkomst met u gedeeld. Indien u hiervan op de hoogte wilt blijven, schrijf u dan in via onderstaand aanmeldscherm.

Vragen?

Als u naar aanleiding van deze webpagina nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met projectmanager Peter van der Dussen, pvanderdussen@almere.nl.

Hier kunt u ook terecht voor vragen over De Voortuin.