De Voortuin

Ontwikkelingsvisie De Voortuin

De Voortuin is een gebied van 69 ha dat ligt tussen de A6 en de elementendreef in Almere Poort. Het wordt de groene uitloper van het stadsdeel Stadstuinen, een actief parklandschap als ‘groene etalage’ langs de A6.

Het bestaande natuurgebied van staatsbosbeheer, 22 ha groot, wordt versterkt als ecologische verbindingszone naar de Noorderplassen.

Het westelijk deel wordt in 2023 gestart met de realisatie als de gemeenteraad het ontwikkelingsplan vastgesteld heeft in 2022. In het westelijk deel worden kavels uitgegeven van 2 ha voor leisure & sport bedrijven. Parkeren moet op eigen terrein, de auto’s daarbij uit het zicht. Onder de hoogspanningsleidingen wordt een sportlint aangelegd van asfalt. De lange lijnen sporters (wielrennen, skeeleren, etc) kunnen hier sporten.

Naast deze asfalt lint komen aan weerszijde zo’n 1.500 parkeerplaatsen voor evenementenbezoekers van het evenementenstrand. Het bestaande sportveld voor schoolsport en wellicht verenigingsport blijft, er is een optie voor een uitbreiding mogelijk van circa 1 ha.  In het westelijk deel ten oosten van de fietstunnel komen ook 250 parkeerplaatsen die als overloop bedoeld zijn voor de topsporthal en het zwembad.

Onder de hoogspanningsleidingen wordt ook een waterpartij aangelegd. Dit is de wateropvang en afvoer van de bovenliggende woonwijk. Deze wordt zo ingericht dat die onderdeel wordt van de ecologische verbindingszone.

Het huidige gronddepot blijft daar tot 2030 liggen. Er zijn nu uit te geven kavels ingetekend van circa 1 tot 2 ha, na 2030 als het gronddepot niet meer nodig is zal dit plandeel uitgewerkt worden. Langs de Elektronweg wordt een fietspad aangelegd, daar waar geen vrachtauto’s meer komen wordt de elektronweg als fietspad ingericht.

In het  noord oostelijk deel is Veel Beter Fysio al gevestigd, de tennisvereniging Het Nieuwe Land zal begin 2022 starten in het meest noordelijke deel een tennispark aan te leggen. De huidige werf voor grondaannemers blijft daar tot 2030, tenzij er veel belangstelling is van plaatselijke leisure bedrijven voor een kavel aldaar. Naast het huidige sportveld van Veel Beter Fysio is de optie opgenomen om daar een sportveld te realiseren. 

Meer informatie

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een mondelinge toelichting, neem contact op met telefoonnummer 14 036 of per e-mail naar infoverberg dit@almere.nl o.v.v. De Voortuin.