Skip to content

Stadstuinen Poort Oost

De uitvoering van Stadstuinen in Almere Poort gaat van start

Met Stadstuinen Poort maakt Almere het stadsdeel Almere Poort af, op een bijzondere manier!  Met de verdeling in vier woongebieden met ieder een eigen volgorde en een eigen wijze waarop de gemeente de samenwerking zoekt met marktpartijen en particulieren komt Stadstuinen Poort tot uitvoering. 

Almere ontwikkelt groen woongebied voor ruim 3600 woningen

Impressie toekomstbeeld Almere Poort Oost

Stadstuinen is in Almere het eerste gebied dat wordt ontwikkeld volgens de principes van Growing Green Cities. Een gebied waar het stadslandschap centraal staat om te werken naar een gezonde, productieve, biodiverse en eetbare stad. Stadstuinen is het deel van Almere Poort dat haar inwoners, ondernemers maar ook marktpartijen motiveert om bewuster te leven, te ondernemen en te bouwen. Het is ook het gebied waar de gemeente in de openbare ruimte het goede voorbeeld zal geven door bijvoorbeeld te zorgen voor directe aanplant van bomen langs de hoofdstructuur, een krachtige doorvaarbare waterstructuur, eetbaar openbaar groen en de aanleg van een beweeg/sporttrack. Samen wordt de basis gelegd voor een gezonde woon- en werkomgeving met bos, strand, duinen en sportfaciliteiten om de hoek. Op twintig minuten rijden of treinen van Amsterdam.

Drie sfeerbeelden van Stadstuinen Poort Oost

Poort Oost wordt een wijk die haar inwoners en ondernemers motiveert een stapje extra te zetten om bewuster te leven. Vanaf de start van de ontwikkeling van Poort Oost wordt er een leefomgeving gecreëerd die dit stimuleert. Zo hanteert de gemeente bij de ontwikkeling van de wijk vier kwaliteitseisen (duurzaamheidsbouwstenen): Feeding, Greening, Healthying en Energizing. Ieder initiatief dat in Poort Oost wil landen moet minstens op een van deze bouwstenen excelleren. Hiermee wordt de basis gelegd voor een gezonde wijk voor zo'n 10.000 inwoners, voor leerlingen en studenten, voor sporters en voor werknemers en werkgevers. Het Topsportcentrum, het zwembad, de scholen en de bedrijven die zich al in het gebied bevinden worden onderdeel van een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. 

Landschappelijk raamwerk van stadstuinen

Poort Oost bevindt zich aan de westkant van Almere, tussen de A6 en het reeds bebouwde en bewoonde deel van Almere Poort. Poort Oost wordt een gezonde, toekomstbestendige stadswijk met ruimte voor 3500 woningen en voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. De wijk krijgt een landschappelijk, groen raamwerk van ruim 50 stadstuinen. Dit zijn velden die door een mix van zelfbouwers, kleine en grote ontwikkelaars, flexibel en naar eigen inzicht worden bebouwd.