PoortPlatform

Het PoortPlatform is ontstaan uit een burgerinitiatief, en is een platform waarin bewoners en ondernemers uit Poort kunnen meedenken over de verdere ontwikkeling van Poort. Met het PoortPlatform geven we invulling aan het betrekken van bewoners bij stadsdeelbrede onderwerpen. 

Als gemeente faciliteren we bij het opzetten van het platform maar willen vooral ook ruimte laten aan bewoners om hier zelf invulling aan te geven. Inmiddels hebben zo’n 90 bewoners zich aangemeld.

Wil je ook meedenken over thema’s die leven in heel Almere Poort; over verkeer, groen, afval of juist wat over wat voor stadsdeel Poort zou moeten zijn of hoe bewoners moeten kunnen meedenken? Geef je op!

Bijeenkomst PoortPlatform, maart 2019

Op 5 maart was de tweede bijeenkomst van het PoortPlatform. We hebben de voortgang besproken van de onderwerpen verkeer/parkeren, afval en groen. Bewoners van Poort hebben deze onderwerpen in een eerdere bijeenkomst genoemd als de meest urgente in dit gebied.

Aan de hand van presentaties heeft de gemeente uitleg gegeven over parkeernormen, verkeersbesluiten, afvalverwerking, groenaanplant en onderhoud. Het was een intensieve avond die de aanwezige bewoners als positief hebben ervaren. Zij gaven aan dat ze vaker op deze wijze bijeen willen komen om geïnformeerd te worden en mee te praten.

Vorm PoortPlatform

De vorm waarin de bijeenkomsten van het PoortPlatform moeten worden gegoten staat  nog niet vast. Daarover gaat de gemeente graag met geïnteresseerde bewoners in gesprek. Ook zijn er ideeën over het opzetten van een digitaal platform zoals dat van MijnBuurtje.nl.

Een aantal mensen gaf op deze avond aan zich graag te willen inzetten hiervoor. Het kan zorgen voor het versterken van verbindingen en onderlinge betrokkenheid. En dat willen we allemaal voor Poort, een betrokken en verbonden stadsdeel. 

We stellen de inzet en bijdrage van bewoners aan de verschillende onderwerpen zeer op prijs. Wil je je aanmelden voor het Poortplatform of je inzetten voor het buurtplatform: geef je dan op! 

De volgende PoortPlatform-bijeenkomst vindt omstreeks mei plaats. We zullen dan praten over wat het samen-leven in Poort leuker maakt en de rol van het Platform hierin. MijnBuurtje.nl zal dan in ieder geval een inspirerende inbreng verzorgen. In de daaropvolgende bijeenkomsten zullen we het hebben over thema's als de doorontwikkeling van de Pampushout en de veiligheid in Poort.