Skip to content

Pampushout

Pampushout wordt een echt stadsbos. Het bos is in 1978 aangelegd als populierenbos. In de toekomst wordt ten noorden van het bos Almere Pampus gebouwd. Aan de zuidkant grenst het bos aan Almere Poort. De wens van zowel de gemeente Almere als Het Flevolandschap is om Almere Poort passend te laten aansluiten op het stadsbos. Een meer geleidelijke overgang van woningbouw naar het stadsbos, nieuwe aanplant met een grotere diversiteit van bomen en wandel- en fietspaden die verbinding vormen tussen het woongebied en het stadsbos.

Overgang van Poort naar stadsbos

In de strook tussen de Godendreef en het van Wachtendonkpad (zie luchtfoto) komen in de toekomst woningen. Het bestemmingsplan “Poort West & Pampushout” zal duidelijkheid geven over de mogelijkheden voor woningbouw in deze strook. De vraag richt zich daarom eerst op het verbeteren van de gebruikswaarde van de Pampushout voor bewoners van Almere Poort (en elders) en het creëren van een landschap als kernkwaliteit voor de toekomstige woningbouw.

Denk je mee?

We willen bewoners van Almere Poort actief laten meedenken bij de ontwikkeling van de aansluiting van Poort op het stadsbos. We beginnen daarbij met het landschappelijke raamwerk als geheel. Daarna volgen bijeenkomsten om mee te denken met de volgende thema’s:

  1. Godendreef – hoe ziet de inrichting eruit, rekening houdend met de ambitie om meer verweving te krijgen tussen Pampushout en Almere Poort?
  2. Cascadepark – hoe kunnen we de parkinrichting met padenstructuur beter laten aansluiten op het bosgebied?
  3. Routes – hoe en waar kunnen we wandelroutes vanuit Almere Poort, laten aansluiten op de bestaande en geplande routes in het bosgebied?
  4. Plekken voor sport, spel en recreatie – aan wat voor plekken is behoefte en waar in het landschap kunnen deze ontstaan? 

Interesse om mee te denken? Stuur je naam, postcode en mailadres naar poort@almere.nl ovv Pampushout.