Pampushout

Participatie Pampushout

Het op de luchtfoto aangeduide populierenbos ‘Pampushout’ wordt een stadsbos. Aan de zuidkant grenst het bos aan de ‘Pampushout strook’. In de toekomst zal ten noorden van het stadsbos ‘Pampushout’ de woonwijk Almere Pampus komen, met enkele duizenden woningen. De gemeente en Het Flevolandschap willen vooruitlopend op de woningbouwplannen het populierenbos omturnen naar een stadsbos. Bewoners van Almere Poort moeten daarbij het stadsbos beter in en uit kunnen komen over nieuwe wandel- en fietspaden. Ook komen er nieuwe bomen, zodat een gevarieerd bos ontstaat.

De strook Pampushout, het gebied tussen Godendreef en het Van Wagtendonkpad (zie luchtfoto en kaart), wordt een overgangsgebied tussen de bestaande woonwijken en dat nieuwe stadsbos. Een gebied waar in de toekomst mogelijk ook woningen komen. De eerste stap is het maken van een bosomvormingsplan voor de ‘Pampushout strook’, samen met bewoners van Almere Poort. In dit plan komen alvast aaneengesloten en robuuste groene randen langs de Godendreef. De nadruk ligt daarbij op het ‘groene zicht’ vanuit Homeruskwartier en Columbuskwartier, zoals de gemeenteraad dat vorig jaar heeft bepaald bij het vaststellen van het bestemmingsplan Poort West en Pampushout.

Hoe kun je meedenken?

We vinden het fijn als je meedenkt bij het inrichten van delen van het bos en het behoud van een groen aanzicht vanaf de Godendreef. Begin 2020 kun je bij workshops jouw ideeën geven.

Meer informatie zoals data volgt.

Wil je meedenken? Laat dan hieronder je e-mailadres en naam achter, dan ontvang je te zijner tijd de data en locaties van de participatiebijeenkomsten via e-mail.

Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden

Mijn gegevens