Skip to content

Werkzaamheden Olympiakwartier West (Zandpoort)

2 augustus 2019

Vanaf maandag 19 augustus 2019 wordt het openbaar terrein in het Olympiakwartier West (Zandpoort) definitief ingericht. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het aannemingsbedrijf Van der Weerd BV Grafhorst. De eerste fase is begint met werkzaamheden aan het fietspad aan de Olympialaan.

Fasering en duur

Om de wijk bereikbaar te houden, voeren wij de werkzaamheden gefaseerd uit. De fasering staat niet geheel vast; door bouw op de aanliggende kavels kunnen er wijzigingen zijn. Tenminste één week voor aanvang van de werkzaamheden in de straat worden bewoners hierover geïnformeerd.
Het streven is om de werkzaamheden in het hele gebied medio 2022 geheel af te ronden. Het weer kan de werkzaamheden beïnvloeden; daardoor kan de planning wijzigen. Eventuele wijzigingen in de planning worden vermeld op de website.

Wat gaan we doen?

Eerst wordt de aanwezige bestrating verwijderd, daarna de rijweg aangelegd, het trottoir en de verlichting daarna. De groenwerkzaamheden in het openbaar gebied zijn seizoensgebonden en worden daarom in het plantseizoen (vanaf voorjaar 2020) uitgevoerd. Ook worden op diverse locaties definitieve ondergrondse inzameldepots voor afval geplaatst. Over de planning van deze werkzaamheden worden bewoners later geïnformeerd. 

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden in een straat of straatgedeelte is het noodzakelijk dat de straat af te sluiten voor alle verkeer. De woningen zijn dan niet bereikbaar per auto. Bewoners en bezoekers moeten de auto  tijdelijk elders parkeren. Via tijdelijke voorzieningen zijn de woningen wel te voet bereikbaar.

Aanbieden afval tijdens werkzaamheden

De (bovengrondse) afvalbakken of opstelplaatsen voor de afvalbak zijn door de werkzaamheden tijdelijk niet bereikbaar. De afvalbak kan in deze periode geplaatst worden bij de dichtstbijzijnde tijdelijke opstelplaats. 

Spreekuur - locatie keet aannemer 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn medewerkers van de aannemer en de gemeente vaak in de wijk te vinden. We zijn op straat aan het werk, maar hebben ook een plek nodig om te overleggen en bewoners te ontvangen. Daarom gaan wij een keet plaatsen en een terrein inrichten voor de aanvoer en opslag van materialen. Deze komt te staan op het Zomerspelenplein ter hoogte van station Almere Poort. Rondom de keet en het opslagterrein wordt een hek geplaatst. De keet blijft de gehele uitvoeringsperiode van de werkzaamheden op deze locatie staan.

Vanaf oktober 2019 houden we in de keet wekelijks spreekuur voor bewoners over de werkzaamheden in de wijk. Zodra de tijdstippen voor de wekelijkse spreekuren bekend zijn, delen we deze op deze website.

Kaarten

Locatie werkzaamheden

Fasen van de werkzaamheden (globaal)

Locatie spreekuur - keet