Wijkbudget

Heeft u een idee waardoor de buurtbewoners elkaar beter leren kennen en/of helpen, uw wijk veiliger wordt of de leefomgeving verbetert? Of heeft u een idee om iets voor een ander te kunnen betekenen? Dat soort ideeën komen in aanmerking voor een bijdrage uit het wijkbudget/samen sterk budget. Op deze pagina leest u welke criteria zijn, wie er beslist en hoe het aanvragen en toekennen in zijn werk gaat.

Criteria voor toekennen wijkbudget/samen sterk budget

De gebiedsmanager van het gebied waar u woont beslist of de aanvraag wordt toegekend. Hierbij hanteert hij of zij een aantal criteria. Dit zijn de volgende criteria.

Wel kans maken ideeën die...

 • Betrekking hebben op de straat of buurt
 • Bijdragen aan het veiliger maken van de omgeving
 • Bijdragen aan het met elkaar in contact komen en blijven van buren
 • Een initiatief zijn voor of door kwetsbare bewoners (een eventuele professionele organisatie helpt alleen bij de uitvoering)
 • Een financiële bijdrage leveren bovenop een bijdrage (in geld en/of fysieke inspanning) die buurtbewoners zelf al doen
 • De buurt mooier en/of leefbaarder maken, en waar geen bijdragen uit andere budgetten zijn

Niet in aanmerking komen ideeën die...

 • Bedacht zijn door één bewoner en die geen duidelijk draagvlak hebben vanuit de wijk
 • Ook al een bijdrage krijgen uit een ander budget, of juist strijdig zijn met andere budgetten
 • Betrekking hebben op dagelijks onderhoud
 • Een bijdrage vragen voor eten en drinken
 • Een structurele bijdrage vragen

Klik hier om een bijdrage uit het wijkbudget of meer informatie aan te vragen!