Veiligheid

Buurtpreventieteam

In Almere Poort is ook een buurtpreventieteam actief. Een buurtpreventieteam is een groep vrijwilligers die samen met de politie en gemeente ervoor zorgt dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde worden aangepakt in de wijk. Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat, buurt of flat waar men woont. Het buurtpreventieteam is alert op ongewone activiteiten en geeft dit door aan gemeente en/of politie. Klik hier om in contact te komen met Buurtpreventieteam Almere Poort. 

De wijkagent

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent krijgt hulp van andere agenten en gespecialiseerde politiediensten. In samenwerking met collega's van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in jouw wijk of buurt. 

De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met de wijkagent. 

De wijkagent Hans Jansen is bereikbaar via hans.jansen.1verberg dit@politie.nl, het algemene politienummer: 0900-8844 of via de website van de politie.

Handhavers gemeente

Naast de inzet van politie zijn ook gemeentelijke handhavers actief in de openbare ruimte om allerlei vormen van overlast tegen te gaan. Alle handhavers van de gemeente Almere zijn beëdigd tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Ze zijn waar het op dat moment nodig is. Ze treden snel en daadkrachtig op bij problemen die er overdag, 's avonds en 's nachts en in het weekend kunnen zijn in wijken en buurten. De handhavers van Stadstoezicht gebruiken auto's, maar rijden ook op (e-)bikes of verplaatsen zich te voet door Almere. Dat is goed voor het milieu, de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid. 

Handhavers worden integraal ingezet bij overlast, vernielingen, alcoholgebruik, afvaldumpingen en hangjongeren. Ze handhaven het betaald parkeren, de blauwe zones en foutparkeren. Ook zijn de handhavers verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de Drank - en Horecawet. Ze worden ook ingezet bij de aanpak van woning - en auto-inbraken in de stad en bij incidenten die het cameratoezicht registreert. Dit zijn allemaal zaken waarvan Almeerders vinden dat die aangepakt moeten worden. Want mensen voelen zich prettiger en veiliger in een omgeving die schoon, heel en veilig is.  

Buurtappgroep

Er is steeds vaker behoefte aan onderlinge communicatie tussen buurtbewoners. Een goed voorbeeld daarvan zijn de buurtappgroepen. De gemeente vindt het oprichten van buurtappgroepen een goed initiatief, maar het is en blijft een initiatief vóór en dóór burgers. Er zijn verschillende mogelijkheden om te starten met een buurtappgroep. Bekijk zelf welke vorm het beste bij jou past: 

  • Start zelf een appgroep met uw buren. Je kunt op eigen initiatief, bijvoorbeeld via Whatsapp, een buurtappgroep starten met jouw buren tot maximaal 256 deelnemers. Zo kun je informatie uitwisselen over bijvoorbeeld veiligheid en leefbaarheid in jouw straat of buurt. 
  • Maak gebruik van een beheerde appgroep in jouw wijk. Als er meer dan 256 deelnemers zijn, dan is het handig om een beheerder aan te wijzen en meerdere appgroepen aan te maken. 
  • Maak gebruik van een bestaande app. Er zijn diverse (on)betaalde app's op de markt die ondersteunen bij de communicatie tussen buurtbewoners. 

In deze toolkit lees je tips en wat je kunt verwachten van de gemeente en de politie. Meer informatie over de appgroep in Poort, kun je hier vinden.