Parkeren in Poort

Autoparkeren

Het parkeren in de wijken in Poort is regelmatig een aanleiding voor bewoners om contact met de gemeente op te nemen. De vragen en opmerkingen gaan over handhaven van de parkeerplaatsen op eigen terrein en of er voldoende (openbare) parkeerplaatsen in de wijk zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat het soms lastig kan zijn om niet voor de eigen woning te kunnen parkeren. Het aantal parkeerplaatsen past echter bij de stedelijke opzet van Almere Poort en uw wijk.  

Stedelijk karakter van Almere Poort en parkeren
Almere Poort is een nieuwbouwstadsdeel met een heel eigen opzet en sfeer. Naar Almeerse begrippen is hier sprake van een stedelijk karakter. Met andere woorden een dichtbebouwd stadsdeel met afwisselend laagbouw en hoogbouw woningen.  Europakwartier West is een dichtbebouwde en strakke woonwijk met veel appartementen; een mini-stad binnen het stadsdeel Poort. Er wordt momenteel hard gewerkt om dit gebied af te maken. Dat brengt -alhoewel tijdelijk - wel overlast met zich mee. Wij hopen hierbij op uw begrip.

Er zijn voldoende parkeerplaatsen maar niet altijd voor de deur
Ook het parkeren in de wijk volgt de ‘stadse’ opzet . Het aantal parkeerplaatsen in het openbaar gebied ligt tussen 1-1,75 parkeerplaats per woning zoals vastgelegd in de spelregels van het bestemmingsplan. Binnen de hele wijk voldoet de gemeente aan deze richtlijn. Dit betekent dat het past qua parkeerplaatsen en aantallen woningen maar niet altijd voor de deur op het moment dat u dat wilt. Soms zult u wat verderop in de wijk een parkeerplek vinden.

Handhaving parkeren op eigen terrein

Op het handhaven van parkeerplaatsen op eigen terrein onderzoekt de gemeente momenteel een stadsbrede aanpak. Een aanpak die ook voor Almere Poort kan gaan gelden. Zodra daarover meer bekend is zal de gemeente dat onder meer via deze website bekendmaken.

Fietsparkeren

Voor het fietsparkeren in Almere Poort volgt de gemeente het fietsparkeerbeleid. Om de stad netjes te houden, zal vanaf 16 juli 2018 het fietsparkeerbeleid worden gehandhaafd in het centrum van Almere Stad, Almere Buiten en in de omgeving van alle stations; van Almere Poort tot en met Almere Oostvaarders. Parkeer je fiets of scooter daarom op een daarvoor bestemde plek en voorkom zo dat het je geld gaat kosten.

Verkeerd gestalde fietsen, scooters, weesfietsen en fietswrakken worden afgevoerd naar het Fietsdepot op de Esplanade. De fietsen worden hier 13 weken opgeslagen. Tegen betaling van € 25 en op vertoon van een identiteitsbewijs en de sleutel kan de eigenaar de fiets daar ophalen.

Informatie en de kaartjes met daarop alle fietsenstallingen in het centrum van Almere Stad en Almere Buiten vind je op www.parkeren.almere.nl