Inloopspreekuur wijkagent, wijkteam en gemeente

Inloopspreekuren gemeente, wijkagent en wijkteam

Heeft u vragen over uw buurt of wilt u iets doorgeven? Dan kunt u terecht bij de inloopspreekuren van de gemeente (op dinsdag) of van wijkteam en wijkagent (op donderdag).

Inloopspreekuur gemeente

Hier kunt u naar toe als u iets wilt bespreken over wonen in Poort. Bijvoorbeeld als u een vraag heeft over de inrichting van de openbare ruimte of over wijkbudget voor een buurtinitiatief. Onder andere de wijkregisseur en gebiedssecretaris zijn hierbij aanwezig. Wilt u iets melden, bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal? Dan kunt u een melding openbare ruimte doen.

Dit inloopspreekuur is elke dinsdagochtend van 8.00 tot 9.00 uur in het gebiedskantoor Almere Poort, Duitslandstraat 104.

Inloopspreekuur wijkteam en wijkagent

Dit inloopspreekuur is bedoeld om te spreken over bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, het opzetten van een buurtactiviteit of veiligheid in uw buurt.

Het spreekuur is elke twee weken (in de oneven weken), van 11.30 tot 12.30 uur, in Buurtcentrum de Ruimte (Nimfenplein 1).