Europakwartier Oost 2

In Europakwartier Oost 2 wordt het tweede deel van Europakwartier Oost ontwikkeld. Hier komen circa 1.050 woningen (85% eengezinswoningen, 15% appartementen) in een mix van koop, huur en zelfbouw. Naast de bestaande voorzieningen komt er ook een Domus, een beschermd wonen-voorziening van het Leger des Heils. Momenteel wordt het stedenbouwkundig plan opgesteld. Hieronder is een conceptplan weergegeven.

Europakwartier Oost 2 ligt in een prachtige omgeving met aan de ene zijde een ecologische zone en aan de andere zijde een uitloper van het Cascadepark. 

Deze groene en waterrijke omgeving verrijkt de biodiversiteit en leefbaarheid in het gebied. Samen met de maatregelen om klimaatverandering op te vangen ontstaat een kwalitatieve en toekomstbestendige woonwijk. 

Drie verassende woonbuurten

In Europakwartier Oost 2 ontstaan drie bijzondere woonbuurten met ieder een eigen karakter. Stadsbos, ten noorden van de watergang, is de grootste buurt met circa 700 woningen. Een stedelijke wijk met wonen aan het groen. Regen-erven bestaat uit verschillende woonclusters met een mix van woningtypen. Regen-erven ligt tussen de Heliumweg en de watergang. Regenwater wordt hier zichtbaar vastgehouden en weggevoerd naar de watergang.

Fruittuinen ligt in de ‘groene kamers’ van het Cascadepark. Hier komen met name kavels om zelf te ontwikkelen (particulier opdrachtgeverschap). Rondom de kamers staan nu alleen lindebomen. Straks komen hier ook fruitbomen- en struiken en wordt de vegetatie divers. 

Nieuwbouwlocatie Domus, beschermd wonen-voorziening 

Op dit moment kent Europakwartier Oost 2 drie bestaande bewoners: Internationale School Almere, Baitul Afiyat Moskee en Aeres MBO Almere. Hier wordt nog een maatschappelijke functie aan toegevoegd: Domus, een locatie van het Leger des Heils voor 36 cliënten.

De Domus is een 24-uurs beschermde woonvorm van het Leger des Heils voor volwassen mannen en vrouwen die kampen met psychische problemen vaak in combinatie meteen drugsverslaving. Begeleiding is 24 uur per dag aanwezig en bereikbaar. Deelnemers hebben een persoonlijk begeleider met wie zij in kleine stappen toewerken naar haalbare wensen en doelen om weer te kunnen functioneren. Dagbesteding is onderdeel van de begeleiding. 

Voor de realisatie gaat een omgevingsvergunning ingediend worden middels een uitgebreide WABO procedure. Het gebouw moet nog ontworpen worden, de locatie van het gebouw is gekozen door het College. Naar verwachting wordt het gebouw voor Domus begin 2024 opgeleverd en bewoond.

Werkzaamheden in het gebied

Begin 2022 wordt gestart met het ophogen van de gebieden Regen-erven en Fruittuinen. Nadat de zetting heeft plaatsgevonden kan vanaf 2023 het gebied bouwrijp worden gemaakt. 

Meld je aan!

Wil je niks missen over het toekomstig aanbod zelfbouwkavels in Europakwartier Oost 2? Meld je aan voor de nieuwsbrief van IkbouwmijnhuisinAlmere.