Skip to content

Poort West en Pampushout

Het bestemmingsplan Poort West en Pampushout heeft betrekking op de gebieden Homeruskwartier, Columbuskwartier, Cascadepark en Europakwartier West. 

Stand van zaken 

Het ontwerp bestemmingsplan voor dit deel van Almere Poort heeft van 26 oktober 2017 tot en met 6 december 2017 ter inzage gelegen. In deze periode zijn zienswijzen over dit ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad ingediend. 

Vervolg procedure

De ingekomen zienswijzen worden voorzien van een ambtelijk advies. Het voorbereiden en opstellen van dit advies kost enige tijd. Na afronding van het ambtelijk advies wordt aan het college van burgemeester en wethouders een voorstel gedaan over de verwerking van de zienswijzen en of en hoe deze leiden tot wijziging van het plan. Het college neemt hierover een besluit en stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vast te stellen. Voordat de raad beslist, worden degenen die deze zienswijzen hebben ingediend schriftelijk geïnformeerd over het collegebesluit en is er de gelegenheid om tijdens de politieke markt in te spreken.

Nieuws over bestemmingsplannen 

Nieuws over de bestemmingsplannen is te volgen via gemeenteblad.almere.nl, de Staatscourant en in Almere Deze Week,  Ruimtelijke Plannen en www.almere.nl/ruimtelijkeplanneninprocedure. In de bekendmaking wordt aangegeven hoe en binnen welke periode u kunt reageren. Blijf ook op de hoogte over vergunningen die zijn aangevraagd of afgegeven in uw omgeving via de vergunningenapp OmgevingsAlert Almere of de mailservice van Overheid.nl.

De digitale versie van de bestemmingsplan van Poort West en Pampushout kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden.

Petitie 

De beantwoording van de petitie Cascadepark is te lezen via deze link.

De beantwoording van de petitie Pampushout is te lezen via deze link.