Bereikbaarheid Poort

Ook de komende jaren wordt nog druk gewerkt aan de (ontsluitings)wegen in en rondom Almere Poort. De grote werkzaamheden zijn ingrijpend en hebben effect op de auto- en fietsbereikbaarheid. De gemeente is zich hiervan bewust en kiest ervoor deze werkzaamheden zo uit te voeren (ook afgestemd op werkzaamheden van provincie en Rijkswaterstaat) dat de minste hinder voor bewoners en bezoekers ontstaat. Deze werkzaamheden zijn wel noodzakelijk voor een goede bereikbaarheid van Poort in de toekomst.

Afsluiting kruispunt Neonweg-Hogering (N702)

Dinsdag 2 juni 2020 start de provincie Flevoland de eerste grootschalige werkzaamheden voor de verbreding van de Hogering. Verkeer krijgt te maken met hinder bij het kruispunt Neonweg.

Afsluiting kruispunt Neonweg-Hogering

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 om 20.00 uur is het kruispunt van de Neonweg met de Hogering dicht. Dat betekent dat het verkeer vanaf de Neonweg niet meer rechtstreeks de Hogering op kan rijden of kan oversteken naar de Herman Gorterweg. Ook vanaf de Hogering is de afslag naar de Neonweg dicht. Het verkeer kan nog wel van de Hogering naar de Herman Gorterweg en omgekeerd; dit kruispunt blijft open.

Omleidingsroute

Tijdens de afsluiting wordt een omleidingsroute voor verkeer van en naar industrieterrein Hogekant ingesteld, via de Argonweg en Audioweg. Vanaf de Audioweg tot aan de busbaan geldt er tweerichtingsverkeer. Na de busbaan is er vanuit veiligheidsredenen éénrichtingsverkeer ingesteld tot aan het recyclingperron. Deze omleidingsroute levert buiten de spits minder dan 2 minuten extra reistijd op. De route naar industrieterrein Hogekant wordt met omleidingsborden aangegeven. Deze route geldt ook voor verkeer richting Recyclingperron Almere Poort.

Werkzaamheden en planning

De afsluiting is het gevolg van het aanbrengen van voorbelasting. Dit is nodig om te voorkomen dat de nieuw aan te leggen parallelrijbaan in de toekomst verzakt. Deze voorbelasting, in de vorm van bigbags (kunststof zakken) gevuld met zand en een zandpakket, moet minimaal 6 maanden blijven liggen.

Om de voorbelasting te kunnen aanbrengen, wordt op dinsdag 2 juni 2020 om 20.00 uur gestart met het ombouwen van het kruispunt Hogering-Neonweg. Deze nacht worden de verkeerslichten en rijstroken aangepast. Het ombouwen van het kruispunt duurt één nacht (van 20.00 tot 06.00 uur). In deze nacht is ook de Hogering zelf dicht voor het verkeer. Een omleidingsroute wordt dan ingesteld. Na het ombouwen van het kruispunt wordt gestart met het aanbrengen van de voorbelasting. De Hogering zelf gaat dan weer open, de Neonweg blijft afgesloten. Na de voorbelastingsperiode, die tot en met het einde van het jaar duurt, wordt gestart met de bouw van de tunnelbak op dit kruispunt. Ook dat zal hinder voor het verkeer opleveren. Nadere details hierover volgen later dit jaar.

Altijd op de hoogte via de BouwApp

Via de BouwApp kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven over het project Hogering. Ook kan de app gebruikt worden om contact op te nemen met het projectteam. De app is gratis te downloaden via de App Store of de Google Play Store. Via de zoekbalk kan het project ‘Hogering Almere’ worden toegevoegd.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de Hogering kunt u vinden op de projectpagina Hogering Almere van de provincie Flevoland.

Overzicht werkzaamheden & planning

Werkzaamheden Columbuskwartier Noord

In maart 2018 is begonnen met het definitief inrichten van het openbaar terrein in het Columbuskwartier Noord. Dit is het gebied tussen de Adriaen Blockstraat, Olivier van Noortstraat en Albert Heijn. Binnenkort gaan de werkzaamheden weer verder en beginnen in de John Rossweg.  

Welke werkzaamheden? En tot wanneer?

Als eerste wordt in de John Rossweg de aanwezige bestrating verwijderd en wordt de (definitieve) rijweg aangelegd. Daarna wordt het trottoir en de verlichting aangelegd. Dit is het gedeelte tussen de Henry Hudsonstraat en de Poortdreef en het kruispunt John Rossweg - Olivier van Noortstraat. 

De werkzaamheden beginnen in de week van maandag 28 januari 2019 en duren tot circa eind maart 2019. Aannemingsbedrijf De Waard Grondverzet BV uit Zeewolde voert de werkzaamheden uit. 

Fasering  en bereikbaarheid

Om de wijk bereikbaar te houden worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden in de tweede fase zijn aan de John Rossweg en het kruispunt met de Olivier van Noortstraat. Gedurende de uitvoering is de John Rossweg afgesloten voor al het verkeer. Dit betekent dat het verkeer alleen via de rotonde aan de Godendreef (Robert Pearystraat) de wijk in en uit kan komen. Het verkeer wordt met de bekende gele borden omgeleid.

Weersomstandigheden  

Het weer kan de werkzaamheden beïnvloeden; daardoor kan ook de planning wijzigen. Eventuele wijzigingen in de planning worden ook op de website vermeld.

Aanbrengen tunnelbak onder A6 (Rijkswaterstaat)

Rijkswaterstaat brengt in de onderdoorgang van de A6 een betonnen bak aan en zal hier ook de Poortdreef verbreden.

Vanaf maandag 10 september 2018 tot eind april 2019 zal daarom de Poortdreef, vanaf de afrit Almere Poort vanuit Amsterdam tot aan de kruising met de Elementendreef, in beide richtingen afgesloten zijn. Het verkeer vanaf de A6 richting Almere Poort wordt omgeleid via de A6,  Hogering en de Elementendreef. Verkeer vanuit Almere Poort richting Lelystad wordt geadviseerd om de A6 te nemen richting Amsterdam en te keren bij afrit 1 (Muiderberg). Fietsers worden omgeleid via de onderdoorgang ten westen van de Poortdreef en de Oude Landweg. De oprit richting Amsterdam blijft open.

Voor verdere informatie kijk je op de website van het bezoekerscentrum of de facebookpagina Schiphol Amsterdam Almere. Voor vragen is Rijkswaterstaat bereikbaar via informatienummer 0800-8002, of mail naar 08008002verberg dit@rws.nl.

  Verbreden Poortdreef (gemeente Almere)

  De gemeente Almere gaat het deel van de Poortdreef vanaf de tunnelbak A6 tot aan de Olympialaan verbreden. Vanaf 7 januari 2019 tot en met april 2019 is de Poortdreef van de Elementendreef tot aan de Olympialaan daarom voor het verkeer afgesloten. De oprit richting Amsterdam blijft open en is dan bereikbaar via Olympialaan en Elementendreef. Het verkeer vanuit Amsterdam richting Poort volgt de omleiding via de Hoge Ring-Elementendreef. Het bestemmingsverkeer van en naar het Almeerderstrand via de Muiderzandweg blijft toegankelijk.  

  Na de oplevering bestaat de Poortdreef uit 2 x 2 rijstroken en voorzien van nieuwe LED-verlichting.

  Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de tunnelbak A6 en de verbreding van de Poortdreef hebben Rijkswaterstaat en de gemeente Almere met elkaar afgestemd. In de planning is rekening gehouden met het festivalseizoen in Almere. Het Almeerderstrand is immers in mei 2019 het décor voor de Libelle Zomerweek. De onderdoorgang van de A6 en de Poortdreef zijn dan open als belangrijkste toegangswegen naar het Almeerderstrand. Vanaf 1 november 2018 tot en met april 2019 is de Poortdreef van de Elementendreef tot aan de Olympialaan daarom afgesloten. De oprit richting Amsterdam blijft open en is dan bereikbaarheid via Olympialaan en Elementendreef. Het verkeer vanuit Amsterdam richting Poort volgt de omleiding zoals hierboven omschreven bij de tunnelbakwerkzaamheden van Rijkswaterstaat.

  Verbreding Hogering (provincie Flevoland)

  De voorbereidingen van de verbreding van de Hogering zijn in volle gang. De provincie gaat de Hogering tussen de A6 en de kruising met de Hollandsedreef/Botterweg verbreden. De weg wordt twee keer driebaans en de kruisingen met Herman Gorterweg/Neonweg en Hollandsedreef/Botterweg worden ongelijkvloers. De verkeerslichten verdwijnen op de Hogering, zodat het doorgaand verkeer vlot en veilig Almere in en uit kan rijden. Door het verbreden van dit deel van de Hogering kan Almere blijven groeien en leidt de toename van verkeer niet voor problemen. Kijk voor meer informatie op de site van de Provincie Flevoland en/of schrijf je daar in voor de nieuwsbrief over de verbreding.

  Overige werkzaamheden

  Op deze pagina volgt t.z.t. ook een toelichting op de volgende projecten:

  • Doortrekking busbaan 2019 (gemeente Almere)
  • Doortrekking Godendreef gereed eind 2019 (gemeente Almere)

  Volg voor de exacte werkzaamheden, planning en omleidingen van lokale werkzaamheden de webpagina Beheer & Onderhoud van wegen en fietspaden