Skip to content

Supermarkt Homeruskwartier Centrum

28 augustus 2017
De aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling van de buurtsupermarkt aan het Homerusplein is gestart. Eind 2017 beoordeelt de gemeente de kandidaten en maakt de winnaar bekend.  In 2018 verwacht de gemeente de planvorming en de start van de bouw. De opening van de supermarkt kan dan naar verwachting plaatsvinden in 2019.

19 juli 2017
Almere Poort is volop in ontwikkeling. Nu de bouw weer aantrekt en het aantal inwoners in het stadsdeel verder groeit, neemt de vraag naar winkelvoorzieningen toe. Ook het veranderende aankoopgedrag van de consument door online aankopen speelt een rol.  Dit vraagt om duidelijkheid over de  dagelijkse  winkelstructuur in Almere Poort. Uit onderzoek van het bureau CityWorks blijkt dat bij de komst van het in de toekomst geplande stadsdeelcentrum in Olympiakwartier Oost naast de supermarkt in Columbuskwartier, slechts beperkt marktruimte is voor extra supermarkten in Almere Poort. De gemeente Almere  volgt in grote lijnen het advies en wil naast een volwaardig stadsdeelwinkelcentrum in Olympiakwartier Oost de ontwikkeling van buurtsupermarkten  in Homeruskwartier en Duin mogelijk maken. 

Supermarkt Homeruskwartier een stap dichterbij
Nu er een onderzoek naar het gewenste eindbeeld van de dagelijkse  winkelstructuur in Almere Poort is uitgevoerd  worden de voorbereidingen voor de aanbesteding afgerond om de buurtsupermarkt in Homeruskwartier in Almere Poort mogelijk te maken. Na de zomer van 2017 start de procedure. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de sterke wens van zowel de ondernemers als de bewoners in Homeruskwartier. De komst van een  supermarkt is een volgende belangrijke stap in de voltooiing van de wijk.