Skip to content

2e basisschool ‘Odyssee’ aan het Homeruspark

De locatie aan de noordzijde van het Homeruspark is sinds 2009 benoemd voor de komst van een 2e basisschool. Tijdens de algemene informatiebijeenkomsten van Almere Poort van november 2017 en april 2018 is het opstarten van de planontwikkeling toegelicht aan bewoners. Inmiddels is de basisschool genaamd Odyssee, tijdelijk gehuisvest in het voormalige kinderdagverblijf aan de Pygmalionstraat. Over de planning wat betreft het gebouw van de school als ook de inpassing ervan in de buurt organiseert de gemeente Almere samen met schoolbestuur ASG een informatiebijeenkomst op dinsdagavond 4 september 2018.

 

Ontwerp schoolgebouw bekend

Het ontwerp van het gebouw van de 16-klassige basisschool Odyssee is nu zo ver dat wij graag de impressiebeelden willen delen (zie foto’s hiernaast, klik om te vergroten). De omgevingsvergunning voor het bouwen van het schoolgebouw wordt in september ingediend. Na de vergunningverlening zal de voorbereiding plaatsvinden om medio 2019 te starten met de bouw. De school zal namelijk haar deuren in het schooljaar 2020-2021 moeten openen om in de onderwijsbehoefte van de wijk te kunnen voldoen.

Inpassing van de school in de buurt

De afgelopen periode is goed gekeken naar de inpassing van de school in de buurt. Hierbij gaat het met name om de verkeersafwikkeling en met name het parkeren. De gemeente wil de naast de locatie van de 2e school gelegen woningbouwkavel (‘reservering woongebouw’ op het kaartje in de bijlage), reserveren als parkeerterrein voor de school. Zo kan het parkeren geconcentreerd en in de directe nabijheid van de school plaatsvinden. We realiseren daarmee meer parkeerplaatsen om de parkeerdruk van de school op het gebied in de piekmomenten te verlichten. Dit is in beeld gebracht op de bijbehorende parkeerschets

Informatiebijeenkomst

Op dinsdagavond 4 september 2018 (van 19-21 uur) organiseren we samen met schoolbestuur ASG een  informatiebijeenkomst in Sterrenschool De Ruimte. Hier kunt u meer informatie krijgen over de school, het gebouw, de inpassing in de buurt en de overige ontwikkelingen in het gebied. Het schoolbestuur en medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.