Algemene acties in Almere Poort in 2017

Poortmakers 2 

Voor het ontwikkelen in een bewoond gebied zijn afspraken over de gecoördineerde  of specifieke inzet vanuit het sociaal domein, stedelijk beheer, economie, ruimte, onderwijs en kunst en cultuur nodig.

Actie in 2017: 

- Voortzetting tactisch team, met aanhaking betrokkenen, aan het begin van het proces

- Transitie gelden: samen prioriteren van niet geoormerkte budgetten

Monitoren ontwikkeling

Sociaal economische ontwikkeling bewoners monitoren.

Acties in 2017: 

- Evaluatie en opvolging hotspotaanpak

- Voortzetting aanpak eenoudergezinnen: gezondheid en financiële strategie (Tactus)

Netwerken

Opbouwen, uitbreiden en faciliteren van netwerken van bewoners en ondernemers.

Acties in 2017:

- VVE-bijeenkomsten, gekoppeld aan zelfbeheer

- Opstellen visie Voortuin

- Opvolging of voortzetting kansrijke acties en projecten wijkaanjager

- Verbeteren verbinding sociaal wijkteam met gemeente en externe partners 

Inzet voor leefbaarheid en veiligheid in het ontwikkelgebied Poort 

Een continue afstemming en inspanning om het voor de huidige bewoners leefbaar en veilig te houden. 
Acties in 2017: 
- Aanpak verkeersproblematiek, op verschillende locaties
- Conciërge functie terugbrengen (toezicht op bouwactiviteiten)
- Oplossen problemen parkeren op verschillende locaties