Skip to content

Bouw mee | marktpartijen

De uitvoering van Stadstuinen Poort gaat van start

Met Stadstuinen Poort maakt Almere het stadsdeel Almere Poort af, op een bijzondere manier! De vier deelgebieden Met de verdeling in vier deelgebieden (kwartieren) met ieder een eigen volgorde en een eigen wijze waarop de gemeente de samenwerking zoekt met marktpartijen en particulieren komt Stadstuinen Poort tot uitvoering.

Planning en werkwijze

Voor zowel Olympiakwartier West als Europakwartier Oost I werkt de gemeente Almere samen met partijen waarmee in een eerdere fase reeds (prestatie) afspraken zijn gemaakt. In Europakwartier Oost I bestaat de mogelijkheid dat zodra de planvorming is afgerond er ook nog ruimte is voor andere marktpartijen.

Voor Olympiakwartier Oost en Europakwartier Oost II zal de gemeente de markt nadrukkelijk uitnodigen. De gemeente Almere formuleert daarom op dit moment de uitvragen voor samenwerking met marktpartijen. Heeft u als marktpartij belangstelling voor deze ontwikkeling? Geef uw interesse dan aan via onderstaand contactformulier op de website.

Interesse? Laat het ons weten!

Bouw mee | Marktpartijen

NAW-gegevens
Maak uw keuze
Interesse in ontwikkeling deelgebied
Uw vraag / opmerking
Verzenden
captcha