Skip to content

PoortPlatform

PoortPlatform van start!

In een burgerinitiatief met 600 handtekeningen van bewoners naar aanleiding van het bestemmingsplan over Poort West, is aangedrongen om werk te maken van een platform waarin bewoners en ondernemers kunnen meedenken over Almere Poort.

Inmiddels is er gestart met een PoortPlatform waar Poortenaren actief kunnen meedenken over ontwikkelingen in Poort. Als gemeente faciliteren we bij het opzetten van het platform maar willen vooral ook ruimte laten aan bewoners om hier zelf invulling aan te geven. Inmiddels hebben zo’n 80 bewoners zich aangemeld. Samen met een aantal bewoners heeft de gemeente een startbijeenkomst voorbereid op dinsdag 26 juni 2018.

Wil je ook meedenken over thema’s die leven in heel Almere Poort; over verkeer, groen, afval of juist wat over wat voor stadsdeel Poort zou moeten zijn of hoe bewoners moeten kunnen meedenken? Geef je hieronder op!

Afmelden of gegevens wijzigen?

Vul hieronder het e-mailadres in waarmee u bent geregistreerd. U krijgt dan een e-mail met een link om uw gegevens bij te werken: