Skip to content

PoortPlatform

PoortPlatform van start!

In een burgerinitiatief met 600 handtekeningen van bewoners naar aanleiding van het bestemmingsplan over Poort West, is aangedrongen om werk te maken van een platform waarin bewoners en ondernemers kunnen meedenken over Almere Poort. Inmiddels is er gestart met een PoortPlatform waar Poortenaren actief kunnen meedenken over ontwikkelingen in Poort. Als gemeente faciliteren we bij het opzetten van het platform maar willen vooral ook ruimte laten aan bewoners om hier zelf invulling aan te geven. Inmiddels hebben zo’n 90 bewoners zich aangemeld.

Wil je ook meedenken over thema’s die leven in heel Almere Poort; over verkeer, groen, afval of juist wat over wat voor stadsdeel Poort zou moeten zijn of hoe bewoners moeten kunnen meedenken? Geef je hieronder op!

Terugblik op de startbijeenkomst

Eind juni is de startbijeenkomst geweest van het PoortPlatform. Met 25 bewoners is een verkenning gedaan op de thema’s verkeer & parkeren, groen, afval en de sociaal economische ontwikkeling van Poort. Ook is er besproken wat de werkwijze kan zijn van het platform. Bekijk hieronder in de downloads de eerste puntsgewijze verslagen. In het najaar krijgen de startbijeenkomst en de punten uit de verslagen een vervolg. In september zal er over de werkwijze een digitale enquete uitgaan onder de deelnemers van het platform. Tijdens de grote inloopbijeenkomst over de ontwikkelingen van Poort op dinsdagavond 16 oktober worden de resultaten bekendgemaakt.

Meld u aan voor het Poortplatform

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.