Olympia Office Park

Olympia Office Park

Topsporthal
Topsporthal

In Olympia Officepark is plek voor ongeveer 185.000 m² bvo voor solitaire kantoorontwikkeling. Het Olympia Officepark ligt ten zuiden van Olympiakwartier– in het zicht van de A6 en doorsneden door de Flevospoorlijn. In Olympia Officepark is ruimte voor kantoren op een prachtige zichtlocatie voor zakelijke dienstverlening. Het Officepark is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor grote internationale kantoren.

Het Olympia Officepark is straks samen met het centrumgebied Olympiakwartier goed voor ongeveer de helft van het totaal te realiseren arbeidsplaatsen in Almere Poort. Het Olympia Officepark is uitstekend bereikbaar door de nabijheid van het NS-station en de goede ontsluiting via de A6. De kantoren beschikken over ruim voldoende parkeerplaatsen. Bij het NS-station zijn ook de haltes voor de stadsbus en de regionale snelbus. Op de fiets naar het werk is natuurlijk ook een optie: net als in de rest van Almere komen ook in Poort veilige en groene fietspaden.

Planning

Gezien de huidige ontwikkelingen op de vastgoedmarkt, is de verwachting dat de ontwikkeling van Officepark niet eerder dan 2018 tot ontwikkeling zal leiden. De ruimte blijft echter gereserveerd voor grote solitaire kantoren, en mocht er zich een partij aandienen dan kan dit snel tot ontwikkeling leiden.
Informatie over het gebied is te verkrijgen bij de afdeling Economische zaken van de gemeente Almere.

Meer informatie