Middenkant

Middenkant

Middenkant kaart
Middenkant kaart

Bedrijventerrein Middenkant maakt deel uit van een reeks werklocaties in Almere Poort. Het kent 9 hectare uitgeefbaar terrein Middenkant wordt na 2018 in gebruik genomen. Het is bestemd als zal een gemengd bedrijventerrein met kleine- en middelgrote kavels zijn met een hoogwaardige uitstraling. Bijzonder ten opzichte van de andere terreinen is de mogelijkheid om woonwerk-eenheden te realiseren.

Bijzondere ligging

Zijn bijzondere ligging tussen Cascadepark Oost, de Ecozone en het spoor maakt het tot een vestigingsplaats voor bedrijven die ook willen investeren in de kwaliteit van kavel en gebouw.
Middenkant is vooral bedoeld voor kleine en middelgrote bedrijven. Daarnaast biedt het ruimte voor klein- en middelschalige kantoorvestigingen

Kavelgroottes lopen uiteen van 400 tot 2.500 m², al naar gelang het deelgebied.

Goed bereikbaar

Middenkant is voor alle vormen van vervoer goed bereikbaar. Via de Elementendreef heeft het een snelle verbinding met de andere delen van Almere (Poort) en de regio; er is ook een bushalte. Fietsroutes benaderen het terrein aan alle zijden, met doorverbindingen naar het stadsdeelcentrum en Almere Stad. De interne auto-ontsluitingsstructuur (een dubbele ringontsluiting, aangevuld met interne wegen) maakt, dat alle bedrijven zich met hun voorkant presenteren, ze staan rug aan rug.

Middenkant kent een gemiddelde inrichtingsambitie en een daarbij passend beheerniveau. Dat vindt haar weerslag in de inrichting van de openbare ruimten (zoals profielen, materialisering, verlichting), maar ook in beeldkwaliteitseisen voor kavel en gebouw (zoals rooilijnen, kleur en materialisering). Aldus wordt samenhang in beeld voor het geheel verkregen waar nodig en diversiteit op onderdelen waar mogelijk.

Keurmerk Veilig Ondernemen

In het bijzonder kan worden vermeld dat het aspect veiligheid aandacht heeft, zowel op planniveau als op kavelniveau. Certificering voor het Keurmerk Veilig Ondernemen is het uitgangspunt. Dit houdt tevens in, dat parkmanagement zal worden ingevoerd.

Middenkant is daarmee een aantrekkelijke locatie die zich onderscheidt van andere werklocaties in Almere.

Meer informatie