Werkzaamheden Godendreef en Poortdreef

25 september 2017

Op maandag 2 oktober beginnen we met werkzaamheden aan de Godendreef en daarna vanaf maandag 6 november aan de Poortdreef. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 22 december 2017.

In het verleden zijn de Godendreef en Poortdreef aangelegd als bouwwegen. De wegen kregen een fundering en twee lagen asfalt om zo Almere Poort in ontwikkeling bereikbaar te maken. In de loop der jaren is er vaak (kleinschalig) onderhoud geweest, maar dat waren middelen om de levensduur van beide wegen op te rekken. 

De dreven worden nu in hun definitieve vorm afgewerkt. De werkzaam-heden aan de Godendreef worden uitgevoerd tussen de aansluiting met Poortdreef tot net voorbij rotonde met de Saturnussingel. Voor de Poortdreef is dat tussen de dijkopgang bij de voormalige dynamische afsluiting tot net voorbij de kruising met de Olympialaan.

Welke werkzaamheden 

De verharding van beide wegen worden op de hoogte gebracht en van een nieuwe asfalt deklaag wordt voorzien. Daar waar nodig worden enkele bestaande reparatievakken verwijderd en wordt de rijbaan opnieuw aangelegd. Verzakkingen in beide dreven worden zoveel mogelijk verholpen/opgehoogd en de weg wordt zo gemaakt zodat het hemelwater weer in de berm kan wegstromen. En de belijning wordt geheel vernieuwd.

Alle rotondes worden definitief vormgegeven met trottoirbanen en een overrijdbare strook voor vrachtwagens. Daar waar noodzakelijk worden trottoirbanden langs de weg aangelegd. Fiets- en voetgangersoversteken worden duidelijker aangegeven. 

Op de Poortdreef wordt vooruitlopend op het eindresultaat voorzieningen (detectielussen) aangelegd voor de verkeerslichten. De verkeerslichten zelf worden in een later stadium geplaatst. Bij enkele bruggen worden de stootplaten opgehoogd. 

Uitvoering in fasen 

De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd: 

Fase 1: rotonde Godendreef bij de Saturnussingel tot aansluiting Poortdreef.
Fase 2: wegdeel tussen dijkopgang tot en met rotonde met Godendreef tot voorbij kruising Olympialaan. 

Per fase worden beide rijbanen van Godendreef resp. Poortdreef tegelijk aangepakt! Dat betekent een volledige afsluiting van de dreef ter plaatse.

Omleidingen tijdens werkzaamheden Godendreef 

Op de Godendreef beginnen we met de werkzaamheden bij de rotonde met de Saturnussingel. 

Omleidingen

Verkeer dat gebruik maakt van de Botterweg richting Godendreef wordt omgeleid via de Hogering, A6 en de Elementendreef. Dit is noodgedwongen een omweg, omdat het nog steeds niet mogelijk is om vanaf de Hogering komende vanuit richting Tussenring af te slaan naar de Elementendreef. Verkeer dat vanaf  Oostvaardersdijk gewoonlijk gebruik maakt van de Godendreef wordt omgeleid via de Poortdreef,  Europalaan resp. Elementendreef. Verkeer vanuit Almere Poort zelf wordt zoveel mogelijk omgeleid naar de Poortdreef resp. Elementendreef en zo verder richting A6.

De omleidingen worden met de bekende gele borden aangegeven. Zodra de werkzaamheden aan de rotonde bij de Saturnussingel klaar zijn wordt deze opengesteld voor het bestemmingsverkeer. De rest van de Godendreef blijft tot het einde van deze fase afgesloten. 

Omleidingen tijdens werkzaamheden Poortdreef

Bij de dijkopgang beginnen we de werkzaamheden aan de Poortdreef. 

Omleidingen 

Doorgaand verkeer vanuit Lelystad dat via de dijk en Poortdreef richting A6 rijdt wordt bij de Grote Vaartweg omgeleid via de Tussenring. Ook verkeer vanaf Pampushavenweg wordt via deze route omgeleid. (Sluip)verkeer vanaf de A6 dat gebruik maakt van de Poortdreef richting de dijk/Lelystad wordt omgeleid via de A6. Bestemmingsverkeer Poort wordt omgeleid via de Elementendreef. Verkeer dat Almere Poort verlaat wordt zoveel mogelijk omgeleid via de Europalaan resp. Elementendreef en zo verder richting de A6. De omleidingen worden met de bekende gele borden aangegeven. Als de werkzaamheden aan de rotonde bij de Godendreef klaar zijn wordt deze opengesteld voor het bestemmingsverkeer. De rest van de Poortdreef  blijft tot het einde van deze fase afgesloten. Tijdens deze fase is het wel mogelijk om al gebruik te kunnen maken van de nieuwe Godendreef.

Verkeer uit Lelystad

Het verkeer vanuit Lelystad dat over de dijk komt, wordt al in Lelystad gewaarschuwd en ook nog eens bij de Grote Vaartweg omgeleid via de Tussenring richting A6. 

Omleidingskaarten

Godendreef 1a 
Godendreef 1b 

Poortdreef 2a 
Poortdreef 2b 
Poortdreef 2c 

Poortdreef - Oostvaardersdijk