Skip to content

Werkzaamheden (fietsstraat) Achillesstraat

7 maart 2019

Tijdens een inloopbijeenkomst voor bewoners vorig jaar is het definitieve ontwerp gepresenteerd van de (fietsstraat) Achillesstraat. In dit ontwerp stond een vrijliggend fietspad en een nieuwe brug. Daarna is het ontwerp verwerkt tot een bestektekening en op dit moment is de aanbesteding begonnen. Als de aanbesteding volgens planning verloopt is de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren half maart bekend.  

Werkzaamheden

De werkzaamheden voor de aanleg van het vrijliggend fietspad langs de Achillesstraat worden uitgevoerd tussen de Europalaan en de Poseidonsingel. Er komt een nieuwe brug (aan de kant van het Osirispad) voor fietsverkeer en de bestaande brug (aan de kant van het Duitslandpad) wordt verbreed. Inmiddels zijn voorbereidende werkzaamheden afgerond. 

Vijf bomen krijgen nieuwe plek

Vijf bomen van de Achillesstraat die weg moeten, krijgen een nieuwe plek. Drie bomen worden verplaatst naar de Adriaen Blockstraat bij de dependance van de Droomspiegel. De twee andere bomen worden verplaatst naar Nederlandhof aan het schoolplein van Montessorischool Cascade en basisschool De Kleine Wereld. Hier krijgen ze op het kleuterplein hun nieuwe plek.

Wanneer?

Naar verwachting beginnen eind maart dan de werkzaamheden. De planning is dat het totale project eind 2019 klaar is. Tijdens deze periode moet rekening gehouden worden met afsluiting van de Achillesstraat voor doorgaand verkeer. Voor fietsers en voetgangers blijft de doorgang zo veel als mogelijk toegankelijk.  

Fasering werkzaamheden

Om zo veel mogelijk overlast te beperken voeren we de werkzaamheden gefaseerd uit. De fasering wordt op een later tijdstip schriftelijk bekend gemaakt aan de direct aanwonenden en voor heel Poort op de Facebook en de website.

Website en Facebook

Alle verdere informatie kunt u straks ook hier vinden. Verder plaatsen we berichten over werkzaamheden op www.facebook.com/werkaandedreven.