Skip to content

Werkzaamheden Europakwartier West

26 september 2017

Op maandag 2 oktober 2017 beginnen wij met het definitief inrichten van het openbaar terrein in Europakwartier West. 

Welke werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de aanwezige bestrating, aanleggen van de (definitieve) rijweg, het trottoir en de verlichting en worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Infradijk uit Lelystad. 

Groenwerkzaamheden in het openbaar gebied zijn seizoensgebonden en worden daarom in het plantseizoen (vanaf voorjaar 2018) uitgevoerd door een groenaannemer. Over de planning van deze werkzaamheden informeren wij u in een later stadium. 

Fasering en duur werkzaamheden

Om de wijk bereikbaar te houden, voeren wij de werkzaamheden gefaseerd uit. Start van de eerste fase van de werkzaamheden staat gepland is vanaf maandag 2 oktober. De fases van de uit te voeren werkzaamheden staan globaal aangegeven in bijlage 2. We beginnen met de werkzaamheden in de Engelandstraat. 

De fasering staat niet geheel vast, er kunnen wijzigingen in optreden afhankelijk van de bouw op de aanliggende kavels en de inzet van de aannemer. Ten minste één week voor aanvang van de werkzaamheden in uw straat wordt u door de aannemer hierover geïnformeerd. Het streven is de werkzaamheden eind 2020 geheel af te ronden.

Parkeren en aanbieden afval tijdens werkzaamheden

Gedurende de werkzaamheden aan uw straat of straatgedeelte is het noodzakelijk dat de straat afgesloten wordt voor alle verkeer. Uw woning is dan niet bereikbaar per auto. U wordt verzocht om dan uw auto elders te parkeren. Via tijdelijke voorzieningen is uw woning wel te voet bereikbaar. 

Voor het doorgaande verkeer plaatsen wij de bekende gele omleidingsborden. 

De bovengrondse inzameldepots of opstelplaatsen voor uw afval zijn door de werkzaamheden tijdelijk niet bereikbaar. Uw afval kunt u in deze periode aanbieden bij de voor u dichtstbijzijnde tijdelijke opstelplaats.  

Tijdens de inrichting van het openbaar gebied plaatsen wij ook op diverse locaties definitieve ondergrondse inzameldepots voor uw huishoudelijk afval. 

Locatie aannemerskeet en spreekuur 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn medewerkers van de aannemer en van de gemeente vaak in de wijk te vinden. We zijn op straat aan het werk, maar hebben ook een plek nodig om te overleggen en bewoners te ontvangen. Daarom gaan wij vanaf de start van de werkzaamheden een keet plaatsen en een terrein inrichten voor de aanvoer en opslag van materialen. Deze komt te staan op de groenstrook ter hoogte van de Beneluxlaan; het gedeelte tussen de busbaan en Denemarkenstraat naast de bouwkeet van bouwaannemer Olde Rikkert. 

Rondom de keet en het opslagterrein wordt een hek geplaatst. De keet blijft de gehele uitvoeringsperiode van de werkzaamheden op deze locatie staan. 

Vanaf oktober 2017 houden we in de keet wekelijks spreekuur voor bewoners over de werkzaamheden in de wijk. Het spreekuur is iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur.  

Hoewel dit niet in alle gevallen te voorkomen is, proberen wij de overlast van de werkzaamheden in de straten van het Europakwartier West zoveel mogelijk te beperken.

Het weer kan de werkzaamheden beïnvloeden; daardoor kan ook de planning wijzigen. Wij vermelden eventuele wijzigingen in de planning ook op de website. 

Kaarten 

Kaart werkgebied Europakwartier West
Kaart fasering (update 23 januari 2018)
Kaart locatie keet  

Planning werkzaamheden