Skip to content

Vooraankondiging werkzaamheden Saturnussingel

3 juli 2018

Na de zomer gaan we aan slag met het definitief inrichten van de openbare ruimte aan de Saturnussingel in het Homeruskwartier Oost. 

We willen u nu alvast op de hoogte brengen van deze aanstaande werkzaamheden, omdat de Saturnussingel één van de wijkontsluitingswegen van het Homeruskwartier is. Maar ook omdat de bereikbaarheid van de zijstraten van de Saturnussingel op enig moment tijdelijk slecht bereikbaar zijn. Dit geldt vooral voor het grotere verkeer, zoals  bouwverkeer en vrachtwagens van leveranciers. Houd hier deze periode rekening mee. 

Op een later moment informeren wij over de exacte fasering van de werkzaamheden en omleidingen. 

Waar 

Het deel van de Saturnussingel waar de werkzaamheden worden uitgevoerd is het gebied tussen de Godendreef, de Saturnussingel, het Wim van Estpad en de Hebatstraat (zie kaartje). 

Welke werkzaamheden en wanneer

Bij deze werkzaamheden worden het trottoir, de parkeervakken en de asfaltweg definitief aangelegd. De huidige staat van de weg is dermate verslechterd dat de werkzaamheden voor de winter uitgevoerd moeten worden. Om de wijk bereikbaar te houden, voeren wij de werkzaamheden gefaseerd uit. De werkzaamheden zijn  vanaf september tot en met november 2018. 

Hoewel het niet te voorkomen is, proberen wij de overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.