Skip to content

Terugblik op grote bewonersbijeenkomst Almere Poort

30 oktober 2018
Veel bezoekers op de bewonersbijeenkomst Almere Poort oktober 2018

Een informatieve en gezellige avond, zo zou je de grote bewonersbijeenkomst van 16 oktober 2018 kunnen samenvatten. Een paar honderd bewoners van Almere Poort kwamen om te praten over de ontwikkelingen in het stadsdeel. Deze keer hadden we voor de inloopbijeenkomst als locatie het Aeres College gekozen aan de Heliumweg 1. Dit was een goede keuze, omdat hier voldoende ruimte was voor iedereen.

Bij verschillende tafels werd informatie gegeven over de ontwikkelingen in Poort. Veel mensen waren geïnteresseerd in de nieuwbouw die gepland wordt. Andere belangrijke gespreksonderwerpen waren het dit jaar opgerichte PoortPlatform, afvalinzameling en verkeer. Rijkswaterstaat en de Provincie Flevoland waren aanwezig om met kaarten en animaties de wegwerkzaamheden toe te lichten en een toekomstbeeld van een aantal wegen te schetsen.

De Voortuin

Aan de oproep om mee te denken over De Voortuin hebben al meerdere geïnteresseerden gehoor gegeven. De Voortuin is het ‘visitekaartje’ van Almere aan de A6. Om hiervoor een visie te ontwikkelen gaan we in november van start met twee workshops. Voor meer informatie en om u aan te melden voor de workshops zie de pagina van De Voortuin.

Bezoekers vroegen om voortaan zo veel mogelijk 3D-tekeningen van projecten te tonen, in plaats van stedenbouwkundige plattegronden. We gaan onderzoeken of we hieraan tegemoet kunnen komen. Verder hebben we afgesproken de nieuwe kaart van Poort op de website te plaatsen. Blijkbaar weet niet iedereen deze te vinden, dus we gaan een andere, meer opvallende plek op de website hiervoor uitkiezen.

PoortPlatform

De bewonersbijeenkomsten zijn twee keer per jaar. Woon je in Almere Poort en wil je vaker meedenken over thema’s die leven in het hele stadsdeel, zoals verkeer en groen? Geef je dan op voor het PoortPlatform!