Termijn raadpleging windpark Pampus verlengd

20 juli 2017

Bewoners van Almere Poort, Muziekwijk Noord en de Noorderplassen West kunnen online hun mening geven over de inrichting van windpark Jaap Rodenburg in Almere Pampus. De termijn voor de raadpleging is verlengd tot en met 7 augustus 2017, omdat de bezorging van de brieven met de persoonlijke inlogcodes voor de raadpleging langer duurt dan verwacht.

Alle betrokken inwoners ontvangen een persoonlijke brief met een inlogcode. Hiermee kunnen zij online hun stem uitbrengen. Het kan echter voorkomen dat een brief niet goed is bezorgd of dat bezorging langer op zich laat wachten dan gepland. De persoonlijke inlogcode kunt u alsnog ontvangen als u mail stuurt naar almeregeeftenergie@almere.nl, met daarin vermeld:

  • Naam / namen van alle personen in het huishouden vanaf 18 jaar
  • Adres

U ontvangt de inlogcode(s) dan per e-mail. De verwachting is dat de gemeente in september 2017 een besluit neemt over de opstelling van het windpark.

Groene stroom voor 22.000 huishoudens
De nieuwe windmolens blijven staan tot in ieder geval 2035. Het nieuwe windmolenpark gaat, afhankelijk van de gekozen variant, groene stroom produceren voor minstens 22.000 huishoudens: een kwart van de huishoudens in Almere en een toename van bijna 40 procent ten opzichte van het huidige park.