Skip to content

Instellen blauwe zone Europalaan per 1 september

25 augustus 2018

Na een burgeractiviteit op de politieke markt eind vorig jaar, is bij monde van de wethouder door het college toegezegd om de ontstane parkeeroverlast voor winkeliers te verminderen. In februari is hiervoor een verkeersbesluit genomen en, na het verstrijken van de bezwaartermijn, wordt nu overgegaan tot de invoering van de blauwe zone op een deel van de Europalaan in Almere Poort.  

Waarom een blauwe zone?

Een blauwe zone is een middel om parkeeroverlast te verminderen. Met een blauwe zone worden parkeerders die daar lang parkeren geweerd die daar geen bestemming hebben. Deze blauwe zone heeft als doel kort parkeren voor winkelbezoek te bevorderen en lang parkeren te ontmoedigen. Per 1 september 2018 is de blauwe zone op de Europalaan ingesteld, ter hoogte van de ventweg langs de hoofdweg van de Europalaan tussen de Duitslandstraat (dus ook de parkeerplaatsen bij het gezondheidscentrum Vizier) en de Denemarkenstraat. Zie kaartje gebied blauwe zone.
Lang parkeerders kunnen elders gebruik maken van gratis parkeerruimte in de openbare ruimte. 

Tijden waarop blauwe zone geldt 

De blauwe zone geldt op maandag tot en met zondag van 9.00 uur tot 18.00 uur. De parkeertijd is maximaal twee uur. Let op: gebruik hier een parkeerschijf. 

Voldoende parkeerruimte aanwezig?

In de directe omgeving van de Europalaan is er voldoende parkeerruimte aanwezig. Echter deze ruimte wordt soms beperkt c.q. niet benut. De gemeente is daarom in overleg met diverse partijen om het gebruik van deze ruimtes te verbeteren. Daarnaast wordt het effect van de blauwe zone na ca. een half jaar verkeerskundig onderzocht. Uitkomsten van dit onderzoek kunnen tot een eventuele bijstelling of uitbreiding van de blauwe zone leiden.