Groei Almere Poort vraagt om duidelijke winkelstructuur

19 september 2017

Almere Poort is volop in ontwikkeling. Nu de bouw weer aantrekt en het aantal inwoners in het stadsdeel verder groeit, neemt de vraag naar winkelvoorzieningen toe. Ook het veranderende aankoopgedrag van de consument door online aankopen speelt een rol.  Dit vraagt om duidelijkheid over de  dagelijkse  winkelstructuur in Almere Poort. Uit onderzoek van het bureau CityWorks blijkt dat bij de komst van het in de toekomst geplande stadsdeelcentrum in Olympiakwartier Oost naast de supermarkt in Columbuskwartier, slechts beperkt marktruimte is voor extra supermarkten in Almere Poort. De gemeente Almere  volgt in grote lijnen het advies en wil naast een volwaardig stadsdeelwinkelcentrum in Olympiakwartier Oost de ontwikkeling van buurtsupermarkten  in Homeruskwartier en Duin mogelijk maken. 

Het college wijkt met de supermarkt in Duin af van het onderzoek omdat zij zich houdt aan het geldende bestemmingsplan en  afspraken die eerder met ontwikkelaar Amvest zijn gemaakt. 

Supermarkt Homeruskwartier een stap dichterbij
Nu het onderzoek naar het gewenste eindbeeld van de dagelijkse  winkelstructuur in Almere Poort is uitgevoerd  worden de voorbereidingen voor de aanbesteding afgerond om de buurtsupermarkt in Homeruskwartier in Almere Poort mogelijk te maken. Na de zomer start de procedure. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de sterke wens van zowel de ondernemers als de bewoners in Homeruskwartier. De komst van een  supermarkt is een volgende belangrijke stap in de voltooiing van de wijk. 

Versterken ondernemersklimaat
Aanvullend heeft het bureau onderzoek gedaan naar concrete initiatieven om het ondernemersklimaat in de Europalaan en Homeruskwartier  te versterken. Om hieraan invulling te geven wordt  een workshop georganiseerd met de ondernemers van de Europalaan. De  ondernemers van de Homerusmarkt  hebben deze workshop inmiddels gehad. Met de komst van een supermarkt wordt voldaan aan de belangrijkste wens van deze ondernemers.