Skip to content

Bewoners denken mee over de plannen voor Kreekbos Zuid

Kreekbos Zuid is onderdeel van het totaalplan DUIN. In DUIN staat het wonen in het landschap van duinen en bos met het strand dichtbij, centraal. Met de ontwikkeling van dit deelgebied werken Amvest en de gemeente Almere verder aan het afmaken van deze populaire wijk. Bewoners van het aangrenzende deelgebied Zuiderduin denken in een klankbordgroep mee en adviseren Amvest over de planvorming van Kreekbos Zuid. Bewoners, Amvest en gemeente zijn gezamenlijk van mening dat de kwaliteit van Kreekbos Zuid behouden moet blijven. Hierin staat ook het zicht op het bos vanuit Zuiderduin.

Lees hier meer over de ontwikkeling van Kreekbos Zuid.