Homeruskwartier Centrum

Homeruskwartier Centrum bestaat uit een unieke mix van zelfbouwkavels, appartementsgebouwen en voorzieningen in een stedelijke en levendige omgeving met een relatief hoge dichtheid. 

In het gebied wordt ruimte geschept voor wonen, werken en ondernemen, of een combinatie hiervan. In het centrum komen in totaal zo’n 300 woningen en bestaat uit bouwblokken met verschillende maten. De bouwhoogtes kunnen afhankelijk van het gekozen bouwblok, variëren. Het openbaar gebied wordt autoluw ingericht. 

Het hart van het centrum wordt gevormd door het Homerusplein met verschillende voorzieningen. 

Supermarkt Homeruskwartier Centrum

Almere Poort is volop in ontwikkeling. Nu de bouw weer aantrekt en het aantal inwoners in het stadsdeel verder groeit, neemt de vraag naar winkelvoorzieningen toe. Ook het veranderende aankoopgedrag van de consument door online aankopen speelt een rol.  Dit vraagt om duidelijkheid over de  dagelijkse  winkelstructuur in Almere Poort. Uit onderzoek van het bureau CityWorks blijkt dat bij de komst van het in de toekomst geplande stadsdeelcentrum in Olympiakwartier Oost naast de supermarkt in Columbuskwartier, slechts beperkt marktruimte is voor extra supermarkten in Almere Poort. De gemeente Almere  volgt in grote lijnen het advies en wil naast een volwaardig stadsdeelwinkelcentrum in Olympiakwartier Oost de ontwikkeling van buurtsupermarkten  in Homeruskwartier en Duin mogelijk maken. 

Supermarkt Homeruskwartier een stap dichterbij
Nu het onderzoek naar het gewenste eindbeeld van de dagelijkse  winkelstructuur in Almere Poort is uitgevoerd  worden de voorbereidingen voor de aanbesteding afgerond om de buurtsupermarkt in Homeruskwartier in Almere Poort mogelijk te maken. Na de zomer van 2017 start de procedure. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de sterke wens van zowel de ondernemers als de bewoners in Homeruskwartier. De komst van een  supermarkt is een volgende belangrijke stap in de voltooiing van de wijk. 

Informatiemarkt 9 maart goed bezocht

Op 9 maart 2017 was er een informatiemarkt over de ontwikkelingen in Homeruskwartier Centrum in de Sterrenschool. Op de goedbezochte markt konden bewoners en toekomstige bewoners van het Homeruskwartier zich laten informeren over een aantal actuele bouwplannen. Ontwikkelaars en medewerkers van de gemeente waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Zoals in de uitnodiging aangegeven was kunt u hier de ontwerpen van een aantal appartementengebouwen bekijken. Onder 'meer informatie' kunt u de ontwerpen van deze appartementengebouwen bekijken. 

Het gaat om de volgende ontwerpen:

Appartementengebouw Fabrick (Bouwkit)  
Het project Fabrick (Bouwkit) is de definitieve uitwerking van één van de twee aangrenzende appartementen-/woongebouwlocaties in het Nestorblok. Het project omvat 25 koopappartementen. Het ontwerp is van MKA architecten en de ontwikkelaar is Casa23. 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het definitieve ontwerp en wordt volgens planning in april 2017 de omgevingsvergunning* ingediend. De start van de bouw staat voor medio 2017 gepland. 

Appartementengebouw ’t Kristal 
Het project ‘t Kristal is de definitieve uitwerking van één van de twee aangrenzende appartementen-/ woongebouwlocaties in het Nestorblok. Het project omvat 16 koopappartementen. Het ontwerp is van Stan Aarts architecten en de ontwikkelaar is Casa23.
De omgevingsvergunning voor dit project is ingediend. De start van de bouw is nog niet bekend.

Appartementengebouw Pakhuysen: Brooklyn-Amsterdam 
Het project Pakhuysen: Brooklyn-Amsterdam is de definitieve uitwerking van de appartementen-/woongebouwlocatie in het Polluxblok. Het project omvat 33 koop- en/of huurappartementen. Het ontwerp is van Jeroen de Vries Architecten, Global Architects en Tom Valks Architecten BNA. De ontwikkelaar is Homerus Ontwikkeling B.V.
Momenteel is de planuitwerking. Volgens de planning wordt medio 2017 de omgevingsvergunning ingediend. 

Appartementengebouw Troje 
Het project Troje Woongebouw is de invulling en uitwerking van de appartementen-/woongebouwlocatie in het Trojeblok. Het programma omvat 28 zorgappartementen voor zorgverlener Triade. Het gebouw wordt ontwikkeld door GoedeStede.  Het ontwerp is van Looman architecten. Het gebouw wordt ontwikkeld door GoedeStede en Van Wijnen.
De omgevingsvergunning is ingediend. De bouw begint volgens planning medio 2017. 

Appartementengebouw Pygmalion 
Het project Pygmalion Woongebouw is de invulling en uitwerking van de  kavel aan de noordzijde van het Homeruskwartier Centrum. Het project omvat 31 sociale huurwoningen die worden ontwikkeld door de Alliantie. Het ontwerp is van architectenbureau Change.nl.
De omgevingsvergunning is ingediend. De bouw begint volgens de planning medio 2017. 

Op de ontwikkel- overzichtskaart onder 'meer informatie' kunt u de locaties van de bouwplannen zien. 

Voor de procedure (verlening, inzage, bezwaar) omtrent  omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar Vergunningen, Toezicht & Handhaving


Disclaimer 
Het beeldmateriaal is afkomstig van de architecten/ontwikkelaars van de betreffende projecten en geven een impressie van de te realiseren gebouwen. Er kunnen aan deze beelden dan ook geen rechten worden ontleend. Voor nadere informatie en vragen omtrent de planontwerpen verwijzen wij naar de betreffende architecten/ontwikkelaars. 

Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan voor het centrum van het Homeruskwartier streeft er naar het Homeruskwartier een echt centrum te geven. Daarom kent het plan een opbouw in bouwblokken. Deze bouwblokken zijn relatief dicht op elkaar geplaatst, en hebben een gevarieerde hoogte opbouw, met hoogteaccenten. De hoogteaccenten markeren de randen van het centrum en het Homerusplein en dragen bij aan de hogere bebouwingsdichtheid van het centrum, aan de zichtbaarheid van het centrum en aan de bijzondere sfeer daarvan. 

De maten van de bouwblokken, van de binnenruimtes van de blokken en van de breedtes van de straten variëren. De blokken krijgen op een aantal plekken een verhoogde begane grond, of ‘plint’ waar ruimte is voor verschillende functies en, op aangewezen delen, voor winkels. De bouwblokken bieden ruimte aan verschillende woningtypes, van grote herenhuizen tot kleine appartementen.

Met de hoge dichtheid, de variatie in schaal, uitbouwmogelijkheden zoals trappen, bordessen, balkons, galerijen en serres en de differentiatie van functies krijgt dit deel van het Homeruskwartier een stedelijke sfeer en levendigheid die past bij het centrum van het gebied.