Cascadepark

Cascadepark als etalage van duurzaamheid

Het Klokhuis
Het Klokhuis

Het Cascadepark moet een voorbeeldig stadspark worden, aangenaam en duurzaam in aanleg, gebruik en beheer. Met passende woningbouw.

De ambitie is om het Cascadepark in te richten als ‘etalage van duurzaamheid’: een inspirerend voorbeeld op het gebied van ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Het Cascadepark kent een westelijk deel met voornamelijk woonlocaties en een oostelijk deel met voornamelijk werklocaties. Beide delen zijn gescheiden door de Flevospoorlijn. Het Cascadepark is nadrukkelijk ook bedoeld als een echt gebruikspark; een opvallende en levendige groene ‘ader’ met uiteenlopende functies voor de bewoners van Almere Poort.

Cascadepark West

Cascadepark West strekt zich uit over een lengte van anderhalve kilometer - van Pampushout in het noordwesten tot de Flevospoorlijn in het zuidoosten - en beslaat een oppervlakte van ongeveer 25 hectare. Het park verbindt de Pampushout en de Ecozone. Het langgerekte park is herkenbaar aan de ‘Groene Slinger’; een honderd meter brede strook met bomen, speel- en picknickweiden en brede paden voor wandelaars, fietsers, skaters en joggers, omzoomd door water. Er is ruimte voor kunst en voor kleine manifestaties. Verspreid door het park is er ruimte voor bijzondere (woon)bebouwing.

Naar boven

Cascadepark Oost

Cascadepark Oost is vooral bestemd als werklocatie, in een campusachtige setting met kantoren in een doorlopend parklandschap. Langs de randen van het park worden onderwijsvoorzieningen en woningen gerealiseerd, wat bijdraagt aan de levendigheid en sociale veiligheid van het gebied. Naast kantoorbouw zijn de thema’s ‘health’ en ‘onderwijs’ speerpunten in Cascadepark Oost. Het park moet ruimte bieden aan kleine en middelgrote kantoorgebruikers.

Naar boven