BouwEXPO Tiny Housing

BouwEXPO Tiny Housing bereikt volgende fase

Begin 2016 is de gemeente Almere gestart met de ideeënprijsvraag ‘Bevrijd Wonen. Jouw Tiny House in Almere!’. De afgelopen maanden hebben de winnaars zich geconcentreerd op het uitwerken van hun ideeën  en het voorbereiden van de omgevingsvergunning.

Bekendmaking deelnemers Bouwexpo Tiny Housing

Op 15 februari worden zestien deelnemers, die in totaal twintig innovatieve Tiny Houses willen bouwen (of plaatsen) in Almere Poort,  gepresenteerd aan de pers.  De bijbehorende verkaveling en bouwplannen vindt  u vanaf woensdagavond 15 februari op: www.bouwexpo-tinyhousing.nl

Locaties BouwExpo Tiny Housing

De prijsvraaglocaties waar de winnaars hun huisje kunnen bouwen (of plaatsen) bevinden zich aan het Homeruspark. De afgelopen maanden bleek bij de uitwerking van de ideeën dat een aantal winnaars hun Tiny House niet gaat realiseren. Er wordt daarom geen gebruik meer gemaakt van de locatie ten noorden van het Homeruspark (1). Deze locatie was bedoeld voor zeven tijdelijke  huisjes. De tijdelijke huisjes die wél gerealiseerd worden, hebben nu een plek gekregen in het veldje ten zuiden van het park (2). De BouwEXPO zal zich dus concentreren op de twee veldjes tussen het Homeruspark en de Homerusmarkt in. Het westelijke veldje (2) wordt permanent bebouwd. Op het oostelijke veldje (3) komt tijdelijk een aantal zelfvoorzienende huisjes te staan. Op onderstaand kaartje treft u de situatie.

Planning

De BouwEXPO Tiny Housing deelnemers starten dit voorjaar - ieder in eigen tempo -  met de bouw (of plaatsing) van hun Tiny House. De publieksmanifestatie die aan de BouwEXPO is gekoppeld staat gepland in het najaar van 2017.