Werkzaamheden

Werkzaamheden kademuur Polenstraat

Vanaf maandag 14 augustus a.s. beginnen wij met het verlengen van de kademuur aan de Polenstraat in het Europakwartier en het definitief inrichten van het openbaar terrein ter hoogte van de kademuur en het spoorviaduct.  

Werkzaamheden 

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de aanwezige dam in de gracht, het opbreken van de tijdelijke bestrating, aanbrengen van een stalen damwand voor het verlengen van de kademuur, aanleggen van de (definitieve) bestrating langs de kademuur en het aanbrengen van verlichting op de kademuur. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het aannemingsbedrijf Knipscheer BV uit Almere. 

Duur werkzaamheden

De start van de werkzaamheden is gepland op maandag 14 augustus 2017. We beginnen eerst met het opbreken van de verhardingen en vervolgens worden de damwandelementen aangebracht. Het streven is om vóór eind 2017 de werkzaamheden aan en rondom de kademuur afgerond te hebben.

Parkeren en verkeersomleiding

Gedurende de werkzaamheden aan de kademuur zijn de parkeerterreinen aan de Polenstraat en het appartementencomplex bereikbaar voor het verkeer. Het bouwverkeer voor de werkzaamheden aan de kademuur maakt zoveel mogelijk gebruik van het fietspad langs het Cascadepark. Dit fietspad wordt tijdelijk afgesloten voor gewoon fietsverkeer. Voor de fietsers wordt een omleidingsroute aangegeven met gele bebording.

Kaartje werkgebied