Gebiedsmanager

Gebiedsmanager Almere Poort

Harald van der Kooi, gebiedsmanager

Ik heb een idee voor de buurt, maar hoe pak ik het aan? Hoe zit het met de veiligheid in Almere Poort? Bewoners kunnen met dit soort vragen over Almere Poort terecht bij Harald van der Kooi, gebiedsmanager Almere Poort. 

Pioneersgeest 

Poort is een heel bijzonder stadsdeel, een gebied dat organisch groeit en waar volop geëxperimenteerd wordt. Er wordt hier gewoond en gewerkt, terwijl het doorlopend in ontwikkeling is. Bewoners zijn erg betrokken bij hun woonomgeving. De pioniersgeest die zo kenmerkend is voor Almere, is hier in hoge mate aanwezig. Het lijkt me mooi om deze kracht ten volle te benutten. Mijn focus ligt op sociaal gebied. Er zijn diverse mooie bewonersinitiatieven in Poort, maar er is ruimte voor meer. Ik ga graag de wijken in, met bewoners spreken. Wat leeft er, wat zijn de plannen? Wellicht waren de mensen de eerste tijd druk met het inrichten van hun nieuwe huis en is nu de tijd rijp om verder te kijken. Door het samen organiseren van activiteiten, leren buurtbewoners elkaar beter kennen. Er ontstaat iets waardevols, wat een wijk tot veel meer maakt dan alleen een plek om te wonen. 

Hernieuwde energie 

Het Cascadepark wordt steeds levendiger. Eind 2014 is de Playground geopend. Naast het Klokhuis is een zandzakkenkoepel gebouwd. En aan het andere uiteinde van het park onderhouden bewoners een rosarium. Met hernieuwde energie willen we het park verder laten invullen door en ‘eigen’ maken voor de bewoners. Denk aan de natuurspeeltuin die nog ontwikkeld moet worden. Ook worden er volwassen bomen in het park geplant. Hiermee wordt gehoor gegeven aan één van de wensen die bewoners zelf hebben geuit. 

Sociale kwetsbaarheid 

Naast het aanmoedigen van bewonersinitiatieven zal ik ook oog hebben voor signalen van sociale kwetsbaarheid, die er in dit jonge stadsdeel helaas al zijn. Hier wonen veel jonge gezinnen met hoge financiële lasten. Wanneer er iets mis gaat – bijvoorbeeld het verlies van een inkomen – zijn de gevolgen soms verstrekkend. Ik wil mij daarvoor inzetten en netwerken met de sociale partners uitbouwen zodat we adequaat op deze signalen kunnen inspelen”. 

Harald van der Kooi, gebiedsmanager Poort  


Contact

U kunt Harald bereiken via het algemene nummer van de gemeente: 14 036. Vragen over het openbaar gebied kunt u het beste mailen naar info@almere.nl. Ook kunt u via het bovenstaande nummer en e-mailadres een afspraak met hem maken.

Het team in Poort

In Homeruskwartier komt u toezichthouder Jasper de Koning tegen. Hij weet alles over de aanleg van bestrating in Homeruskwartier en Columbuskwartier en is vraagbaak voor de bouw. Zijn collega Hilco Leuning doet dit voor Europakwartier en Olympiakwartier.

Diana Lamboo, wijkregisseur van de gemeente Almere, werkt aan een leefbaar, veilig, schoon en ongeschonden gebied. Klachten of opmerkingen over de openbare ruimte kunt u doorgeven via het reactieformulier onder vermelding van Almere Poort.

De wijkagenten Ton Bennemeer en Pieter Roeters zijn bereikbaar via het algemene politienummer: 0900-8844. 

Contactwethouder

Sinds het aantreden van het college van burgemeester en wethouders in 2010 heeft elk stadsdeel een 'contactwethouder'. Voor Almere Poort is dit wethouder Frits Huis. Hij is vanuit het college het aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers in Almere Poort. 

Tot ziens in Almere Poort! 

Naar boven