Berichten over uw buurt!

Berichten over uw buurt!


Wilt u op de hoogte blijven van besluiten, aanvragen etc. die door de gemeente Almere, provincie Flevoland of het Waterschap die via Overheid.nl worden gepubliceerd? Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice. U kunt het type bericht instellen, de straal rondom uw woonadres en van welke organisatie u deze berichten wenst te ontvangen. Kijk op zoek.overheid.nl!

Op www.overheid.nl/particulieren vindt u o.a. de volgende informatie: 

Rondom een adres
Over verkeersbesluiten, omgevingsvergunningen voor bouwen, slopen, kappen van bomen en dergelijke.

Voorlichting
Voorlichting voor de hele gemeente over bijvoorbeeld openingstijden, huisafval, inspraak en verkiezingen.

Bestemmingsplannen
Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten.  

Voorschriften en beleid
Verordeningen, structuurvisie, milieueffectrapportage en dergelijke voor de hele gemeente.