Voor bewoners

Informatie voor bewoners

Almere Poort is een stadsdeel dat nog steeds in ontwikkeling is. Inmiddels wonen er al meer dan 10.000 mensen. Desondanks is het in sommige delen nog pionieren. Over tijdelijke wegen en soms door het zand of modder naar huis. Er zijn steeds meer voorzieningen in de buurt en bewoners en maatschappelijke instellingen organiseren steeds vaker activiteiten in Poort. Almere Poort wordt hierdoor meer en meer een levendig stadsdeel. 

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen, wetenswaardigheden en activiteiten in Almere Poort die voor u als bewoner relevant zijn.

Nieuws Almere Poort

Blijf op de hoogte over de vergunningen etc in uw buurt!

27 juli 2017

Nooit meer de huis-aan-huis-krant doorspitten, maar automatisch een bericht ontvangen als in uw omgeving vergunningen zijn aangevraagd of afgegeven? Dat kan via de OmgevingsAlert Almere app via uw mobiele (smart) telefoon of via de...

Lees meer...

Verplaatsing Park & Ride NS Station Almere Poort

24 juli 2017

Park en Ride Almere Poort

Het bouwrijp maken van Olympiakwartier West voor de ontwikkeling van nieuwbouwproject Zandpoort is gestart. Daarom zal de tijdelijke Park & Ride (P&R) bij het station Almere Poort in het najaar van 2017 worden verplaatst. Dan is de...

Lees meer...

Termijn raadpleging windpark Pampus verlengd

20 juli 2017

Bewoners van Almere Poort, Muziekwijk Noord en de Noorderplassen West kunnen online hun mening geven over de inrichting van windpark Jaap Rodenburg in Almere Pampus. De termijn voor de raadpleging is verlengd tot en met 7 augustus 2017, omdat de...

Lees meer...

Groei Almere Poort vraagt om duidelijke winkelstructuur

19 juli 2017

Almere Poort is volop in ontwikkeling. Nu de bouw weer aantrekt en het aantal inwoners in het stadsdeel verder groeit, neemt de vraag naar winkelvoorzieningen toe. Ook het veranderende aankoopgedrag van de consument door online aankopen speelt een...

Lees meer...

Bewoners denken mee over de plannen voor Kreekbos Zuid

17 juli 2017

Kreekbos Zuid is onderdeel van het totaalplan DUIN. In DUIN staat het wonen in het landschap van duinen en bos met het strand dichtbij, centraal. Met de ontwikkeling van dit deelgebied werken Amvest en de gemeente Almere verder aan het afmaken van...

Lees meer...

Spreekuur gebiedskantoor

Iedere dinsdag is er een inloopspreekuur van 13.00 tot 14.00 uur op het gebiedskantoor Almere Poort. Het gebiedskantoor gevestigd in de HomerusMarkt aan de Najadenstraat 3-5. 

U kunt dan terecht met al uw vragen, suggesties, klachten etc. bij medewerkers van de gemeente, politie, welzijnsorganisatie De Schoor, maatschappelijk werk en woningbouwcorporaties.