Poort West en Pampushout

Het bestemmingsplan Poort West en Pampushout heeft betrekking op de gebieden Homeruskwartier, Columbuskwartier, Cascadepark en Europakwartier West. Het college van Burgemeester en Wethouders bespreekt in het najaar van 2017 het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor dit gebied. Daarna wordt het ontwerp ter inzage gelegd. Naar verwachting komt er dan in november 2017 een informatiebijeenkomst. Op het ontwerp kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Na verwerking van de zienswijzen wordt het plan opnieuw in het college besproken en ter vaststelling aangeboden aan de raad.