Poort Buitendijks

Het concept ontwerp van het bestemmingsplan voor het buitendijkse gebied is in voorbereiding. De procedure start naar verwachting in 2018.