Bereikbaarheid Poort

Ook de komende jaren wordt nog druk gewerkt aan de (ontsluitings)wegen in en rondom Almere Poort. De grote werkzaamheden zijn ingrijpend en hebben effect op de auto- en fietsbereikbaarheid. De gemeente is zich hiervan bewust en kiest ervoor deze werkzaamheden zo uit te voeren (ook afgestemd op werkzaamheden van provincie en Rijkswaterstaat) dat de minste hinder voor bewoners en bezoekers ontstaat. Deze werkzaamheden zijn wel noodzakelijk voor een goede bereikbaarheid van Poort in de toekomst.

Binnenkort volgt op deze pagina een toelichting op de volgende projecten:

  • Kruispunt en aansluiting Hoge Ring / Elementendreef (Provincie/Rijkswaterstaat)
  • Verbreden Poortdreef
  • Aanpassing tunnelbak onder A6
  • Doortrekking busbaan 2019
  • Doortrekking Godendreef
  • Aansluiting Godendreef op de Hoge Ring ter hoogte van de manege (Botterweg).
  • Verbreding Hoge Ring (Provincie)