Skip to content

Bereikbaarheid Poort

Ook de komende jaren wordt nog druk gewerkt aan de (ontsluitings)wegen in en rondom Almere Poort. De grote werkzaamheden zijn ingrijpend en hebben effect op de auto- en fietsbereikbaarheid. De gemeente is zich hiervan bewust en kiest ervoor deze werkzaamheden zo uit te voeren (ook afgestemd op werkzaamheden van provincie en Rijkswaterstaat) dat de minste hinder voor bewoners en bezoekers ontstaat. Deze werkzaamheden zijn wel noodzakelijk voor een goede bereikbaarheid van Poort in de toekomst.

Overzicht werkzaamheden & planning

Aanbrengen tunnelbak onder A6 (Rijkswaterstaat)

Rijkswaterstaat brengt in de onderdoorgang van de A6 een betonnen bak aan en zal hier ook de Poortdreef verbreden.

Vanaf maandag 10 september 2018 tot eind april 2019 zal daarom de Poortdreef, vanaf de afrit Almere Poort vanuit Amsterdam tot aan de kruising met de Elementendreef, in beide richtingen afgesloten zijn. Het verkeer vanaf de A6 richting Almere Poort wordt omgeleid via de A6,  Hogering en de Elementendreef. Verkeer vanuit Almere Poort richting Lelystad wordt geadviseerd om de A6 te nemen richting Amsterdam en te keren bij afrit 1 (Muiderberg). Fietsers worden omgeleid via de onderdoorgang ten westen van de Poortdreef en de Oude Landweg. De oprit richting Amsterdam blijft open.

Voor verdere informatie kijkt u op de website van het bezoekerscentrum of de facebookpagina Schiphol Amsterdam Almere. Voor vragen is Rijkswaterstaat bereikbaar via informatienummer 0800-8002, of mail naar 08008002@rws.nl.

     

Verbreden Poortdreef (gemeente Almere)

De gemeente Almere gaat het aansluitende deel van de Poortdreef tot aan de Olympialaan ook verbreden. Vanaf 1 november 2018 tot en met april 2019 is de Poortdreef van de Elementendreef tot aan de Olympialaan daarom afgesloten. De oprit richting Amsterdam blijft open en is dan bereikbaarheid via Olympialaan en Elementendreef. Het verkeer vanuit Amsterdam richting Poort volgt de omleiding zoals hierboven omschreven bij de tunnelbakwerkzaamheden van Rijkswaterstaat.

Na de oplevering bestaat de Poortdreef uit 2 x 2 rijstroken en het bestaande vrijliggende fietspad. Ook wordt er LED-verlichting aangebracht onder het viaduct.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de tunnelbak en de verbreding van de Poortdreef hebben Rijkswaterstaat en de gemeente Almere met elkaar afgestemd. In de planning is rekening gehouden met het festivalseizoen in Almere. Het Almeerderstrand is immers in mei 2019 het décor voor de Libelle Zomerweek. De onderdoorgang van de A6 en de Poortdreef zijn dan open als belangrijkste toegangswegen naar het Almeerderstrand. 

Afwerken Saturnussingel (gemeente Almere)

Vanaf september tot en met november 2018 zal de gemeente de openbare ruimte aan de Saturnussingel in het Homeruskwartier Oost definitief inrichten. Het betreft het gebied tussen de Godendreef, de Saturnussingel, het Wim van Estpad en de Hebatstraat (zie kaartje). De Saturnussingel is één van de wijkontsluitingswegen van het Homeruskwartier. De zijstraten van de Saturnussingel zullen door de werkzaamheden op enig moment tijdelijk slecht bereikbaar zijn. Dit geldt vooral voor het grotere verkeer, zoals bouwverkeer en vrachtwagens van leveranciers. Houd hier deze periode rekening mee. 

Volg voor de exacte van de werkzaamheden en omleidingen de webpagina Beheer & Onderhoud van wegen en fietspaden

Verbreding Hogering (provincie Flevoland)

De voorbereidingen van de verbreding van de Hogering zijn in volle gang. De provincie gaat de Hogering tussen de A6 en de kruising met de Hollandsedreef/Botterweg verbreden. De weg wordt twee keer driebaans en de kruisingen met Herman Gorterweg/Neonweg en Hollandsedreef/Botterweg worden ongelijkvloers. De verkeerslichten verdwijnen op de Hogering, zodat het doorgaand verkeer vlot en veilig Almere in en uit kan rijden. Door het verbreden van dit deel van de Hogering kan Almere blijven groeien en leidt de toename van verkeer niet voor problemen. Kijk voor meer informatie op de site van de Provincie Flevoland en/of schrijf u daar in voor de nieuwsbrief over de verbreding.

Overige werkzaamheden

Op deze pagina volgt t.z.t. ook een toelichting op de volgende projecten:

  • Doortrekking busbaan 2019 (gemeente Almere)
  • Doortrekking Godendreef gereed eind 2019 (gemeente Almere)

Volg voor de exacte werkzaamheden, planning en omleidingen van lokale werkzaamheden de webpagina Beheer & Onderhoud van wegen en fietspaden