Skip to content

Bereikbaarheid Poort

Ook de komende jaren wordt nog druk gewerkt aan de (ontsluitings)wegen in en rondom Almere Poort. De grote werkzaamheden zijn ingrijpend en hebben effect op de auto- en fietsbereikbaarheid. De gemeente is zich hiervan bewust en kiest ervoor deze werkzaamheden zo uit te voeren (ook afgestemd op werkzaamheden van provincie en Rijkswaterstaat) dat de minste hinder voor bewoners en bezoekers ontstaat. Deze werkzaamheden zijn wel noodzakelijk voor een goede bereikbaarheid van Poort in de toekomst.

  • Kruispunt en aansluiting Hoge Ring / Elementendreef (Rijkswaterstaat)

In augustus zal Rijkswaterstaat de afslag van de Hogering op de Elementendreef aansluiten. Om deze aansluiting te kunnen realiseren zal Rijkswaterstaat de Elementendreef in verschillende fasen en richtingen afsluiten. Voor planning en verdere informatie kijkt u op de website van het bezoekerscentrum of de facebookpagina. Voor vragen is Rijkwaterstaat bereikbaar via informatienummer: 0800-8002 of mail naar 08008002@rws.nl .

  • Verbreding Hogering (provincie Flevoland)

De voorbereidingen van de verbreding van de Hogering zijn in volle gang. De provincie gaat de Hogering tussen de A6 en de kruising met de Hollandsedreef/Botterweg verbreden. De weg wordt twee keer driebaans en de kruisingen met Herman Gorterweg/Neonweg en Hollandsedreef/Botterweg worden ongelijkvloers. De verkeerslichten verdwijnen op de Hogering, zodat het doorgaand verkeer vlot en veilig Almere in en uit kan rijden. Door het verbreden van dit deel van de Hogering kan Almere blijven groeien en leidt de toename van verkeer niet voor problemen. Kijk voor meer informatie op de site van de Provincie Flevoland en/of schrijf u daar in voor de nieuwsbrief over de verbreding.

Binnenkort volgt op deze pagina ook een toelichting op de volgende projecten:

  • Verbreden Poortdreef
  • Aanbrengen tunnelbak onder A6 (Rijkswaterstaat)
  • Doortrekking busbaan 2019
  • Doortrekking Godendreef
  • Aansluiting Godendreef op de Hoge Ring ter hoogte van de manege (Botterweg).